לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה - כולל השיעורים החדשים בסדרות השיעורים המתמשכות.

סיון תשפ"ג, ערוץ טוב, 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

י"ג בסיון תשפ"ג, 46 דקות. אודיו (MP3, 16MB). חסרה תחילת ההקלטה.

י"ג בסיון תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

5 Tichrei 5775, Machon Meïr, 48 min. Vidéo.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', תשפ"ג, ביה"כ ישורון, 44 דקות (MP3, 16MB).

Iyar 5783, Mahon Meir, 55 min. Video, audio (MP3, 20MB).

דיון בין הרב שרקי לבין פרופ' דן שיפטן. אייר תשפ"ג, 13 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

22 Sivan 5782, 103 min. Vidéo.

5 Tevet 5781, 15 min. Vidéo.

אייר תשפ"ג, כנס השקת ספרה של ד"ר אסתר קמרון, מכון התורני לנשים "מתן", 17 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מות תלמידי רבי עקיבא ומדוע לא מתגלחים בספירת העומר, א' באייר תשס"ז, 20 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ב' - מות תלמידי רבי עקיבא, ד' באייר תשס"ט, 17 דקות, דברי הרב בהזכרה לאביו ז"ל (MP3, 3MB).

שיעור ג' - תלמ' רבי עקיבא, הלל ביום העצמאות, ו' באייר תשס"ט, בה"כ אחוה, ק. מוצקין, 49 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ד', י"ז באייר תשע"ב, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ה' - תלמידי רבי עקיבא, חודש אייר, קבלה, ד' באייר תשס"ט, ביה"כ ישורון, י-ם, 39 דקות (MP3, 14MB).

כ"א באייר תשפ"ג, 59 דקות. אודיו (MP3, 21MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', אייר תשע"ד, 26 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', י"ט באייר תשע"ח, 31 דקות (MP3, 11MB).

שיעור ג' - "עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש", י"ט באייר תשפ"ב, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיעור ד' - "עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש", כ"א באייר תשפ"ג, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

ה' באייר תשפ"ג, בהי"כ "בית יהודה", י-ם, 32 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

פרשת ניצבים

שיעור א' - תשובה ובחירה חופשית, שאלת הידיעה והבחירה, 75 דקות, טכניון (MP3, 26MB).

שיעור ב', תשנ"ט, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

שיעור ג' - מזל, גורל ובחירה חופשית, 66 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 24MB).

שיעור ד', סיון תשע"ב, 3 דקות (וידאו, מתוך הסדרה "בין קבלה לפילוסופיה"). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ה', תשע"ו, 3 דקות (MP3, 1MB). מתוך הקורס.

שיעור ו' - הבחירה להיות, תשע"ו, 2 דקות (MP3, 1MB). מתוך הקורס.

שיעור ז' - גורל משמים או מאמץ אישי?, מרחשוון תשע"ט, 7 דקות (אודיו).

שיעור ח' - בחירה בין טוב ולרע, חשק ורצון, שבט תשע"ט, 5 דקות (אודיו).

שיעור ט' - הרב הנזיר על שאלת הידיעה והבחירה, ז' באייר תשפ"ג, 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

וידאו ואודיו:

סדרת תשס"ה

סדרת תשס"ו

סדרת תשע"ב

סדרת תשע"ג

אורות ישראל - סדרת תשפ"ג

שיעורים נפרדים מתחילת סדרת תשס"ו שלא מופיעים בערוץ מאיר (קבצי MP3):
          שיעור 1, פסקה א', השיעור הראשון בסדרה (54 דקות, 20MB).
          שיעור 2, פסקה ח', (52 דקות, 19MB).

ל' בניסן תשפ"ג, בהי"כ "בית יהודה", י-ם, 13 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 3MB).

כ"ז בניסן תשפ"ג, ביה"כ ישורון, י-ם. 44 דקות. אודיו (MP3, 16MB).

כ"ג בניסן תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 64 דקות (MP3, 22MB).

שיעור ב', תשנ"ט, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג', א' באב תש"ע, 50 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ד' - תשע"ב, מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, ד' בכסלו תשע"ב, 47 דקות.
חלק 2, י"א בכסלו תשע"ב, 56 דקות.

שיעור ה', תשע"ט, מכון אורה, 2 חלקים: 49 ו-40 דקות (וידאו). אודיו (MP3): חלק 1 (17MB), חלק 2 (14MB).

שיעור ו', י"ט בניסן תשפ"ג, צעדה לאביתר, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

Nissan 5783, 1 min. Video, audio (MP3, 1MB).

שיחות נפרדות:

שיחה א', טבת תשפ"ג, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ב' - הרפורמה המשפטית והחלטת הבג"צ בעניין דרעי, שבט תשפ"ג, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ג', שבט תשפ"ג, דקה 15:00 בראיון עם הרב בערוץ טוב, 23 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיחה ד' - פרשת יתרו והרפורמה המשפטית, שבט תשפ"ג, ערוץ טוב, 20 דקות (וידאו ואודיו).

שיחה ה' - הרפורמה המשפטית ואחדות האומה, שבט תשפ"ג, ערוץ טוב, 4 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ו' - שיחה עם הרבנית ימימה מזרחי, שבט תשפ"ג, ערוץ טוב, 9 דק' (MP3, 4MB).

שיחה ז' - רפורמה משפטית, נטיות הפוכות, שבט תשפ"ג, ערוץ 13, 5 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיחה ח', ל' בשבט תשפ"ג, ערוץ 14, 3 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ט' - פרשת תרומה והרפורמה המשפטית, אדר תשפ"ג, ערוץ טוב, 12 דקות (וידאו ואודיו).

שיחה י', ניסן תשפ"ג, ערוץ טוב, 12 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

ח' בניסן תשפ"ג, 55 דקות. אודיו (MP3, 19MB).

כ"ד באדר תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

ב' בניסן תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 14 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

כ"ד באדר תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 16 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

הושענא רבה תשע"ח, 14 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - פרשות ויקהל, פקודי, ויקרא, צו, שמיני, מכון מאיר, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב' - פרשות ויקהל-פקודי ופרשת פרה, טכניון, 17 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).

שיעור ג' - פרשות ויקהל-פקודי, טכניון, 34 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 12MB).

שיעור ד' - פרשות ויקהל-פקודי, טכניון, 37 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 13MB).

שיעור ה' - פרשות ויקהל-פקודי, תורה ומלאכה, אדר תשפ"ג, ערוץ טוב, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).