שיחות נפרדות:
שיחה א' - שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר, אב תשע"א, 11 דקות (וידאו).
שיחה ב' - האם לתורה יש דעה על הכל?, ניסן תשע"ז, 6 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות.
שיעור א', הושענא רבה תשס"ג, 153 דקות (MP3, 54MB).
שיעור ב', תשס"ט, 80 דקות, מרכז מחניים, (MP3, 29MB).
שיעור ג' - השארות הנפש, כ"ג באב תשס"ט, 51 דקות (MP3, 12MB).
שיעור ד', תשע"ז, 49 דקות (MP3, 17MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', כ"ד בתמוז תשע"א, מכון מאיר, 52 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב', טבת תשע"ז, מרכז קדם, 51 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - כמה תכליות יש לחיים?, 4 דקות, ערוץ 7, (MP3, 2MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב' - מהי תכלית החיים?, 4 דקות, ערוץ 7, (MP3, 2MB, הועבר מקלטת).
שיעור ג', תש"ס, 61 דקות (MP3, 22MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ד' - למה ה' ברא את העולם?, תש"ס, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). סיכום השיעור.
שיעור ה' - מטרת החיים, י"ג במתוז תשס"ו, 50 דקות, מדרשה (MP3, 9MB).
שיעור ו' - מטרת החיים, ט"ו בתמוז תשע"ה, ישיבת רמת-גן, 42 דקות (וידאו).
שיעור ז' - משמעות החיים - תמיהה כתחילת הדרך, אלול תשע"ו, 3 דקות (וידאו, עם כתוביות ברוסית).
שיעור ח' - ידיעת ה' כתכלית החיים, אלול תשע"ו, 4 דקות (וידאו, עם כתוביות ברוסית).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 57 דקות, תשנ"ד (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תשס"א, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג' - פילוסופיה ונבואה, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ד' - נבואה - דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 29 דקות (וידאו).
שיעור ה' - דיון על נבואה עם פרופ' קרלו שטרנגר, אייר תשע"ב, 18 דקות (וידאו).
שיעור ו' - נבואה בימינו, קיץ תשע"ג, 71 דקות, בית ספר שדה חרמון (MP3, 25MB).
שיעור ז' - נבואת אמת ונבואת שקר, קיץ תשע"ג, 65 דקות, בית ספר שדה חרמון (MP3, 23MB).
שיעור ח' - חכמה ונבואה, מרחשוון תשע"ז, 3 דקות (וידאו, עם כתוביות ברוסית).

סדרת שיעורים בערוץ אורות (וידאו):
יהדות לעומת נצרות ואיסלאם, כסלו תשע"ג, 3 דקות.
אמונה ועשייה, כסלו תשע"ג, 5 דקות.
היחס לפוליטיקה:
       שיעור א', כסלו תשע"ג, 5 דקות.
       שיעור ב', מרחשוון תשע"ז, 3 דקות (וידאו, עם כתוביות ברוסית).
שאלה של חיים או מוות, כסלו תשע"ג, 5 דקות.
יהדות לעומת האיסלאם, טבת תשע"ג, 5 דקות.
משיחיות רוחנית ופוליטית, מרחשוון תשע"ז, 3 דקות (וידאו, עם כתוביות ברוסית).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
המהר"ל מפראג על ברית מילה, מתוך הספר "תפארת ישראל":
       שיעור א', תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות (MP3, 7MB).
       שיעור ב', י' במרחשוון תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).
הראי"ה קוק על ברית מילה:
       שיעור א', אדר ב' תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 17 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 48 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).
שיעור ב', תמוז תשע"ו, 6 דקות (אודיו).

ראיון של הרב לגל"צ. להוריד את השיחה להאזנה, כ"ט בסיון תשע"ו, 7 דקות (MP3, 3MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"א, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ב' - הספר "אמונות ודעות" לרב סעדיה גאון על תחית המתים, תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 55 דקות (הועבר מקלטת, 19MB, MP3).
שיעור ב', 54 דקות (הועבר מקלטת, 19MB, MP3).
שיעור ג', 59 דקות (הועבר מקלטת, 21MB, MP3).
שיעור ד', י"ד באלול תש"ע, 51 דקות, מכון מאיר, מתוך סדרת השיעורים על מחשבת ישראל (אודיו ווידאו).
שיעור ה' - רמב"ם על טעמי המצוות, תשע"ג, 25 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - מלחמת הדעות, תשנ"ט, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ב' - שלום הדעות, תשס"א, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - האמת, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב' - אמת ושקר, תשס"ג, 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג' - שמע האמת ממי שאמרו, תשס"ד, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעורים בבית הספר "מעלה", תשס"א. להוריד את השיעורים להאזנה (קבצי MP3, הועברו מקלטות):
שיעור 1 - תורה ופילוסופיה (62 דקות, 22MB).
שיעור 2 - תורה ופילוסופיה (75 דקות, 27MB).
שיעור 3 - ראיה ושמיעה (78 דקות, 28MB).
שיעור 4 - אומנות יהודית (77 דקות, 27MB).
שיעור 5 - האגדות על תשובה ממסכתות עבודה זרה ומנחות (60 דקות, 21MB).
שיעור 6 - האגדות על רבי ואנטונינוס ממסכת סנהדרין, דף צ"א, עמוד ב' (74 דקות, 26MB).
שיעור 7 - שיר מרובע (66 דקות, 24MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', אדר תשס"ז, 2 דקות, וידאו.
שיעור ג' - מטרת מתן צדקה, אדר א' תשע"ד, 3 דקות (וידאו).
שיעור ד' - מהותה של מצוות הצדקה, אדר א' תשע"ד, 3 דקות (וידאו).
שיעור ה' - עדיפות הלוואה על פני צדקה, כ"ו בשבט תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - ההגיון השמעי, 45 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).
שיעור ב' - מידת ההקשבה היא תכונה ארץ ישראלית, כ"א בשבט תשע"ו, מכון מאיר, 41 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב' - סוכות והקדושה שבטבע, י"א בתשרי תשע"ה, ישיבת "שבי חברון", 57 דקות (MP3, 27MB). לצפות בשיעור.
שיעור ג' - קודש וטבע, ליל הושענא רבה תשע"ו, 38 דקות (MP3, 14MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיחה ב', אדר תשע"ג, 19 דקות, שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר (וידאו).
שיחה ג' - מה יכול לשבור אמונה, אלול תשע"ה, 6 דקות, (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ט, 84 דקות, מרכז מחניים (MP3, 31MB).
שיעור ב' - שיחה עם פרופ' קרלו שטרנגר, אדר ב' תשע"א, 7 דקות (וידאו).
שיעור ג', שיחה של משבר החילון, אב תשע"ה, 9 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ט' באייר תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ב' (קבצי MP3):
חלק 1, 26 דקות (9MB).
חלק 2, 21 דקות (8MB).
חלק 3, חסר סוף ההקלטה. 25 דקות (9MB).
שיעור ג' - אהבת ישראל, סיון תשס"ח, 44 דקות (MP3, 8MB).
שיעור ד', כ"ב בשבט תשע"ב, 55 דק', מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ה', שבט תשע"ד, 2 דקות (וידאו).
שיעור ו' - אהבה ושונות בין בני אדם, אדר א' תשע"ד, 3 דקות (וידאו).
שיעור ז'. ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו).
שיעור ח' - אהבה, ניסן תשע"ה, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', שבט תשע"ה, 17 דקות (וידאו).
שיעור ב' - תודה, ניסן תשע"ה, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו).

לצפות בשיעור. מכון מאיר, שבט תשע"ה, 2 דקות.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תש"ס, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג', כ"ו בסיון תשס"ז, 3 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ד', כ"ג בסיון תשס"ט, 2 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ה' - מחלוקות ונקודות משותפות, אדר א' תשע"ד, 3 דקות, (וידאו).
שיעור ו' - מהר"ל מפראג על מחלוקות בישראל - מתוך "נצח ישראל", טבת תשע"ה, בה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - שיחה בין הרב אורי שרקי לבין ד"ר תומר פרסיקו, תשרי תשע"ה, 7 דקות (וידאו).
שיעור ב' - יחסי ישראל וארה"ב, מרחשוון תשע"ה, 12 דקות (אודיו).

להוריד את השיעור להאזנה, תשס"ג, מכון מאיר, 48 דקות (MP3, 17MB, הועבר מקלטת).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', מכון מאיר, 55 דקות (MP3, 20MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב' - האם ניתן להוכיח את מציאות ה'?, ד' באב תשע"א, 6 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

להוריד את השיעור להאזנה, תשס"ד, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 57 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תשס"א, 57 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג' - הראי"ה קוק על יצר הרע, שיעורים נפרדים.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ב', 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ג', מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, ב' בכסלו תשע"א, 50 דקות.
חלק 2, ט' בכסלו תשע"א, 54 דקות.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ט"ז באייר תשס"ו, 44 דקות (MP3, 8MB).
שיעור ב' - פילוסופים ומקובלים, תשרי תש"ע, ראש יהודי, 82 דקות (MP3, 19MB).
שיעור ג', סיון תשע"ד, 4 דקות (וידאו).
שיעור ד', אדר תשע"ה, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', אב תשס"ח (וידאו):
   חלק 1, 74 דקות.
   חלק 2 - עליות וירידות בעבודת ה', 62 דקות.
   חלק 3 - פרט וכלל בעבודת ה', 65 דקות.
שיעור ב' - היכן הפרט ביחס לכלל?, סיון תשע"ד, 3 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', אב תשע"א, 58 דקות (MP3, 21MB).
שיעור ב', אדר ב' תשע"ד, 4 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - המוסר הישראלי, 6 דקות (MP3, 2MB).
שיעור ב', תשס"ט, 78 דקות, מרכז מחניים (MP3, 28MB).
שיעור ג', אדר א' תשע"ד, 4 דקות (וידאו).
שיחה ד' - דיון על מוסר בין הרב שרקי וד"ר דרור אידר, י"ט בכסלו תשע"ו, 88 דק', ראש יהודי (וידאו). אודיו (MP3, 31MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 59 דקות, מכון מאיר, (MP3, 21MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב' - שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר, שבט תשע"ד, 13 דקות (וידאו).

הועבר מקלטת. תשס"ד. 53 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 19MB).

הועבר מקלטת. תשס"ג. 51 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 18MB).

הועבר מקלטת. תשס"ד. 55 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב' - זכויות אדם באספקלריה יהודית, כ"ג באדר תשס"ז, 36 דקות, יום עיון של תנועת זהות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

הועבר מקלטת. י"ז בחשון תשנ"ח. 55 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 20MB).

תשס"ד. הועבר מקלטת. 53 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 19MB).

הועבר מקלטת. 57 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תשס"א, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

הועבר מקלטת. 20 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 7MB).

הועבר מקלטת. 59 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 21MB).

הועבר מקלטת. הושענא רבה תשס"א. 146 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 51MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ג, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב' - רבי יהודא אשכנזי (מניטו) על עבודה זרה, תשס"ד, 32 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 12MB).

תשע"ב, 56 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 20MB).

לצפות בשיעורים:
שיעור א', 22 דקות.
שיעור ב', 29 דקות.

שיחות בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר (וידאו):
שיחה א' - מהי היהדות המקורית?, טבת תשע"ג, 18 דקות.
שיחה ב' - אצל מי נמצאת היהדות המקורית?, ניסן תשע"ג, 22 דקות.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. כסלו תשע"ג, 18 דקות. לצפות בשיחה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - מדוע כדאי ללמוד תורה?, תשע"א, 23 דקות (MP3, 8MB).
שיעור ב', ו' באב תשע"ב, 52 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. סיון תשע"ב, 18 דקות. לצפות בשיחה.

דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 29 דקות. לצפות בשיעור.

דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 26 דקות. לצפות בשיעור .

דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 26 דקות. לצפות בשיעור .

דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 25 דקות. לצפות בשיעור .

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. ניסן תשע"ב, 29 דקות. לצפות בשיחה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. ניסן תשע"ב, 14 דקות. לצפות בשיחה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. טבת תשע"ב, 16 דקות. לצפות בשיחה.

מכון מאיר, כ' באייר תשע"א, 4 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה .

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - בחירתו של עם ישראל, כ"ח בתמוז תשנ"ה, ערוץ 7, 3 דקות (MP3, 1MB).
שיעור ב' - מרכז מחניים, תשס"ט
חלק 1, 92 דקות, (MP3, 33MB),
חלק 2, 81 דקות, (MP3, 29MB).
שיחה ג' - עם ישראל - באמת מיוחד?, תשרי תשע"ה, שיחת הרב עם ד"ר תומר פרסיקו. 6 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ט, 77 דקות, מרכז מחניים (MP3, 28MB).
שיעור ב', ט' בסיון תשע"ב, 54 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

מרכז מחניים, תשס"ט. 86 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 31MB).

ראש יהודי, טבת תש"ע.
שיעור א' (83 דקות, MP3, 20MB).
שיעור ב' (84 דקות, MP3, 20MB).

ראש יהודי, טבת תש"ע, 79 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 19MB).

ראש יהודי, חשון תש"ע.
שיעור 1, 85 דקות: להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 20MB).
שיעור 2, 79 דקות: להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 19MB).

כ"ט בתשרי תשס"ט, 11 דק', (MP3, 2MB). להוריד את השיעור להאזנה.

שיעורים משנים שונות, הועבר מקלטות. להוריד את השיעורים להאזנה (קבצי MP3):
שיעור א', תשס"א, 59 דקות, 21MB. הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב', אב תשס"ח, 63 דקות, 11MB.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' , כ"א באלול תשס"ז, 16 דקות, (MP3, 3MB).
שיעור ב', הושענא רבה תשס"ח, 42 דקות, (MP3, 7MB).
שיעור ג' - ענוה ועין טובה, 54 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 20MB).
שיעור ד' - גאוה וענוה - מדוע הגאוה מגונה והענוה משובחת?, ד' באב תשע"א, 3 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א'. 51 דקות, תשנ"ט (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב'. ה' תשרי תשס"ח, 51 דקות, מכון מאיר, כנס תשובה מאהבה (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - האחדות הכוללת, תשס"ג, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
סדרה ב', אב תשס"ו
אחדות הקודש והחול , 64 דקות (MP3, 11MB).
אחדות הנפש והנשמה , 56 דקות (MP3, 10MB).
אחדות עם ישראל וארץ ישראל , 84 דקות (MP3, 14MB).
אחדות עם ישראל והעולם , 79 דקות (MP3, 14MB).
שיעור ג' - אחדות ישראל, אדר תש"ע, ראש יהודי, 61 דקות (MP3, 14MB).

מדרשה, אלול תשס"ו, 3 קבצי MP3:
שיעור 1 (50 דקות, 9MB)
שיעור 2 (48 דקות, 8MB)
שיעור 3 (51 דקות, 9MB)

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 59 דקות, מכון מאיר (MP3, 21MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב', א' בשבט תשע"א, 6 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

ב' בסיון תשס"ז, 2 דק'. לצפות בשיעור .

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשנ"ט, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב' - מזל, גורל ובחירה חופשית, 66 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 24MB).
שיעור ג', סיון תשע"ב, 3 דקות (וידאו, מתוך הסדרה "בין קבלה לפילוסופיה").

להוריד את השיעור להאזנה, תשנ"ט, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשנ"ו, 58 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תשנ"ח, 53 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג', תש"ס, 66 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 24MB).
שיעור ד', י"ב בטבת תש"ס, 39 דקות, (MP3, 9MB).
שיעור ה':
חלק 1, 57 דקות (MP3, 20MB).
חלק 2, 51 דקות (MP3, 18MB).
שיעור ו' - ערוץ תכלת:
חלק 1, 24 דקות (MP3, 9MB).
חלק 2, 27 דקות (MP3, 10MB).
שיעור ז', תשס"ט, מרכז מחניים, 82 דקות (MP3, 30MB).
שיעור ח', כ"ז באייר תש"ע, מכון מאיר, 54 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', י"ב בסיון תש"ע, מכון מאיר, 51 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב', ד' באב תשע"א, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו).
שיחה ג' - שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, אלול תשע"א, 16 דקות (וידאו).
שיחה ד' - שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר לגבי לימודי תורת האבולוציה בבתי ספר, סיון תשע"ד, 13 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - קריאת כיוון, אלול תשע"ב, 3 דקות (וידאו).
שיעור ב' - נקודות למחשבה, אלול תשע"ב, 5 דקות (וידאו).

להוריד את השיעור להאזנה, תשס"ד, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', מרחשוון תשע"ה, 10 דקות.
שיעור ב', כסלו תשע"ה, 11 דקות.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ראש יהודי:
חלק 1, שבט תש"ע, 73 דקות (MP3, 18MB).
חלק 2, אדר תש"ע, 76 דקות (MP3, 18MB).
שיעור ב', תשע"ב, 39 דקות (MP3, 14MB).
שיעור ג', אב תשע"ב, 3 דקות (וידאו, מתוך הסדרה "בין קבלה לפילוסופיה").
שיעור ד', קיץ תשע"ג, 61 דקות, בית ספר שדה חרמון (MP3, 22MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', כ"א בתמוז תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).
שיעור ב', 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

הועבר מקלטת. תשס"ב. להוריד את השיעור להאזנה, 59 דקות (MP3, 21MB).

הועבר מקלטת. תשס"ג. להוריד את השיעור להאזנה, 54 דקות (MP3, 19MB).

הועבר מקלטת. תשס"א. להוריד את השיעור להאזנה, 63 דקות (MP3, 22MB).

להוריד את השיעור להאזנה, תשנ"ט, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

לצפות בשיעור. מכון מאיר, ניסן תשע"ה, 1 דק'.

מכון מאיר, כנס תשובה מאהבה תשס"א. 52 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

מכון מאיר, כנס תשובה מאהבה תשע"ד, ח' בתשרי תשע"ד, 42 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים משנים שונות, הועברו מקלטות. להוריד את השיעורים להאזנה (קבצי MP3):
שיעור א', י"ט באלול תשנ"ז. 58 דקות, 21MB.
שיעור ב', תשס"ב, 48 דקות, כנס תשובה מאהבה תשס"ב, ירושלים, 22MB.

שיעורים משנים שונות. להוריד את השיעורים להאזנה (קבצי MP3):
שיעור א', י"ג באלול תשס"ו, 55 דקות, 9MB.
שיעור ב', תשע"ב, 38 דקות, 14MB.

מכון מאיר, כנס תשובה מאהבה תשע"ב, י"ג בתשרי תשע"ב, 34 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. אדר ב' תשע"א, 10 דקות. לצפות בשיחה.

מכון מאיר, תשס"א. להוריד את השיעורים להאזנה:
שיעור 1 (25 דקות, MP3, 9MB).
שיעור 2 (30 דקות, MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"א, בה"ס "מעלה", מתוך סדרת שיעורים על "מקורות היצירה", 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).
שיעור ג', כ"ח באלול תשס"ח, מכון מאיר, 49 דקות (וידאו ואודיו).

מכון מאיר, כנס תשובה מאהבה תשע"א, ו' בתשרי תשע"א, 43 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

כנס תשובה מאהבה, ירושלים, ה' בתשרי תש"ע, 57 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

כנס תשובה מאהבה, ירושלים, ו' בתשרי תשס"ט, 44 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

כנס, ה' בתשרי תשס"ז (32 דקות, MP3, 6MB). להוריד את השיעור להאזנה.

קבר רחל, כ"ה באלול תשס"ו, 34 דקות, (MP3, 12MB). להוריד את השיעור להאזנה.

שיחות משנים שונות:
שיחה א', 4 דקות (MP3, 2MB).
שיחה ב', תמוז תשע"א, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 7 דקות. (וידאו).
שיחה ג', ניסן תשע"ז, 10 דקות (אודיו).

שיחות שונות:
שיחה א', כסלו תשע"ז, 10 דקות.
שיחה ב', אדר תשע"ז, 9 דקות.

שיחות משנים שונות:
שיחה א', אדר תשע"ג, 17 דקות (וידאו). שיחה בין הרב לבין פרופ' קרלו שטרנגר.
שיחה ב' - רבנות בישראל ובארה"ב, טבת תשע"ד, 14 דקות (וידאו). שיחה בין הרב לבין פרופ' קרלו שטרנגר.
שיחה ג' - דת, לאום, רבנות וגיורים בחו"ל, טבת תשע"ד, 14 דקות (וידאו). שיחה בין הרב לבין פרופ' קרלו שטרנגר.
שיחה ד', אייר תשע"ד, 15 דקות (וידאו). שיחה בין הרב לבין פרופ' קרלו שטרנגר.
שיחה ה' - האם צריך שיישארו יהודים בחוץ לארץ?, אדר תשע"ז, 6 דקות (אודיו).

שיחות משנים שונות:
שיחה א' - האם ניתן לסמוך על ערבים?, אלול תשע"א, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 15 דקות (וידאו).
שיחה ב' - מדינה פלסטינית - טוב או רע?, אלול תשע"א, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 16 דקות (וידאו).
שיחה ג', אדר תשע"ב, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 16 דקות (וידאו).
שיחה ד', ניסן תשע"ב, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר בכנס בבית מדרש 'המקום' בהרצליה, 16 דקות (וידאו).
שיחה ה - "שתי מדינות לשני עמים"?, אדר ב' תשע"ד, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 16 דקות (וידאו).
שיחה ו' - יחס לערבים החיים בקרבנו, מרחשוון תשע"ה, 12 דקות (אודיו).
שיחה ז' - עתידם של הערבים בארץ ישראל, שבט תשע"ז, 14 דקות (אודיו).

שיחות נפרדות:
שיעור א' - דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 17 דקות.
שיחה ב', טבת תשע"ז, 7 דקות (אודיו).

שיחות נפרדות:
שיחה א' - האם צריך להחזיר בתשובה חרדים?, טבת תשע"ז, 8 דקות (אודיו).

שיחות נפרדות:
שיחה א', אדר ב' תשע"ו, 5 דקות (אודיו).
שיחה ב' - דיון בין הרב ופרופ' אסא כשר, ה' בתמוז תשע"ו, ראש יהודי, 85 דקות (וידאו).
שיחה ג' - מאחורי הקלעים של הדיון בין הרב ופרופ׳ כשר, תמוז תשע"ו, 13 דקות (אודיו).

שיחות נפרדות:
שיחה א' - מדינה ברפורמה?, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, תמוז תשע"ב, 13 דקות (וידאו).
שיחה ב' - נשות הכותל: קידמה או קללה?, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, שבט תשע"ד, 13 דקות (וידאו).
שיחה ג' - הרחבה הרפורמית בכותל, אדר א' תשע"ו, 5 דקות (אודיו).

שיחות נפרדות:
שיחה א'. אב תשע"ה, 4 דקות (אודיו).
שיחה ב'. תמוז תשע"ו, 5 דקות (אודיו).

דיון בין הרב ותומר שרון. אדר ב' תשע"ו, ראש יהודי. לצפות בשיחה, 91 דקות.

שיחות נפרדות:
שיחה א' - שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר, תמוז תשע"ג, 11 דקות (וידאו).
שיחה ב', אדר א' תשע"ו, 8 דקות (וידאו).

שיחות נפרדות משנים שונות:
שיחה א' - מחאת האוהלים, אב תשע"א, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 11 דקות (וידאו).
שיחה ב' - איך מחלקים את רווחי הגז הטבעי, אלול תשע"ה, 7 דקות (אודיו).
שיחה ג' - על פערים כלכליים, שבט תשע"ו, 4 דקות (אודיו).

שיחות נפרדות:
שיחה א' - הטרור בצרפת, שבט תשע"ה, 15 דקות (אודיו).
שיחה ב' - גל ההגירה האיסלמי באירופה, מרחשוון תשע"ו, 11 דקות (אודיו).
שיחה ג' - צרפת, יהודים, טרור ואיסלם, כסלו תשע"ו, 15 דקות (אודיו).

שיחות נפרדות:
שיחה א', ד' בתמוז תשע"ד, מכון מאיר, 2 דקות (אודיו ווידאו).
שיחה ב'. תשרי תשע"ו, 17 דקות (אודיו).
שיחה ג' - תרופה לפיגועים, א' במרחשוון תשע"ו, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו).
הבהרת דברי הרב, ט' במרחשוון תשע"ו, רדיו "קול חי", 11 דקות (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים מזמנים שונים:
שיעור א', י"א באלול תשנ"ה, 5 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).
שיעור ב' - מסכת סוטה על מלחמה, לעילוי נשמת החיילים שנספו באסון המסוקים, 46 דק' (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).
שיעור ג' - מלחמה ושלום, תשס"א, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ד' - מלחמות ה', תשס"א, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ה', תשס"ט, 90 דקות, מרכז מחניים (MP3, 33MB).
שיעור ו', כ"ב בטבת תשס"ט, 60 דקות (MP3, 11MB).
שיעור ז' - מדוע יש מלחמות בעולם אם אף אחד לא מעוניין בהן?, כ"ט בתמוז תשע"ד, 48 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).
שיעור ח' - מלחמה ומוסר, ניסן תשע"ה, 7 דקות, (אודיו).
שיעור ט' - דברי הרב בטקס סיום מחזור של מכין קרית משה, אב תשע"ה, 3 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', כ"ט בניסן תשס"ד, 36 דקות, טכניון, 13MB.
שיעור ב', כ"ח בסיון תשס"ה, 39 דקות, טכניון, 14MB.
שיעור ג', אלול תשס"ה, 88 דקות, 31MB.
שיעור ד' - האם הגירוש מגוש קטיף נגרם מחטא ואם כן מהו, י"ז באלול תשס"ה, 15 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ה', - ראיון עם הרב שרקי: מה הטוב שיצא מגירוש גוש קטיף?, קיץ תש"ע, 4 דקות (וידאו).
שיעור ו' - שו"ת עם אנשי גוש קטיף, תשס"ה, 78 דקות, (MP3, 27MB).
שיעור ז' - החולשות המולדות של האומה הישראלית והקשר לגוש קטיף, י"ז באלול תשס"ה, 23 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ח' - גוש קטיף - שלושת הזרמים בעם ישראל, אלול תשס"ה, 14 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ט' - ומה הלאה?, 15 דקות (MP3, 5MB).
שיעור י' - הדמוקרטיה במאורעות גוש קטיף, תשרי תשס"ה, 17 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור י"א - דמוקרטיה וגירוש גוש קטיף, הושענא רבה תשס"ו, 67 דקות, ירושלים (24MB, MP3).
שיעור י"ב - עשור לגירוש גוש קטיף וצפון השומרון, שיחה עם הרב, אב תשס"ה, 10 דקות (אודיו).

להאזין לשיחה. תמוז תשע"ה, 6 דקות.

דברי הרב על הבחירות לכנסת, תשע"ה:
שיחה א', כסלו תשע"ה, 7 דקות (אודיו).
שיחה ב', שבט תשע"ה, 8 דקות (אודיו).
דברי הרב בעד ההצבעה עבור "הבית היהודי", שבט תשע"ה, 1 דק' (וידאו, מהאתר סרוגים).
על נפתלי בנט ומשה פייגלין, אדר תשע"ה, 7 דקות (אודיו).
על תוצאות הבחירות, ניסן תשע"ה, 11 דקות (אודיו).
בחירות ומערכת המשפט, סיון תשע"ה, 11 דקות (אודיו).

שיחות משנים שונות:
שיחה א', 6 דקות (MP3, 2MB).
שיחה ב', שבט תשע"ב, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 16 דקות (וידאו).
שיחה ג', תמוז תשע"ב, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 18 דקות (וידאו).
שיחה ד' - מי ינצח בסוף - ימין או שמאל?, שבט תשע"ג, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 20 דקות (וידאו).
שיחה ה' - מי ישלוט במדינה בעוד מספר שנים?, תמוז תשע"ג, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 14 דקות (וידאו).
שיחה ו' - דברי הרב ברב-שיח באוניברסיטת בר-אילן, כ"ט באדר ב' תשע"ד (שני קטעי וידאו: 10 דקות ו-6 דקות).
שיחה ז' - דיון בין הרב אורי שרקי ליותם זמרי, טבת תשע"ו, 81 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 29MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - חובת הרבנים לדבר על פוליטיקה, כ"ב בשבט תשס"ח, 41 דקות (MP3, 7MB).
שיעור ב', מרחשוון תשע"ה, 6 דקות (אודיו).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. תמוז תשע"ד, 13 דקות. לצפות בשיחה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. סיון תשע"ד, 10 דקות. לצפות בשיחה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. ניסן תשע"ד, 12 דקות. לצפות בשיחה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. כסלו תשע"ד, 13 דקות. לצפות בשיחה.

פגישה עם אנשי הארגון "עץ אחים". לצפות בדיון (שני חלקים: 14 דקות ו-13 דקות).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - מלכות ודמוקרטיה, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב', 29 דקות, (MP3, 10MB).
שיעור ג':
חלק 1, 25 דקות (MP3, 9MB).
חלק 2, 24 דקות (MP3, 9MB).
שיעור ד', אלול תשס"ח, 82 דקות (MP3, 15MB).
שיעור ה', תשס"ט, 79 דקות, מרכז מחניים (MP3, 29MB).
שיעור ו', מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, כ"א באדר א' תשע"א, 52 דקות.
חלק 2, ט"ז באדר ב' תשע"א, 54 דקות.

שיחות הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר:
שיחה א' - ברוח בחירות, מרחשוון תשע"ג, 20 דקות (וידאו).
שיחה ב' - דיון על תוצאות הבחירות, שבט תשע"ג, 16 דקות (וידאו).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. תמוז תשע"ב, 16 דקות. צפות בשיחה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיחה א' - צבא העם?, תשרי תשע"ב, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 16 דקות (וידאו).
שיעור ב', כ"א בתמוז תשע"ב, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג' - שוויון בנטל, סיון תשע"ג, 4 דקות (וידאו).
שיחה ד' - חוק השוויון בנטל, אייר תשע"ד, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 15 דקות (וידאו).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. תמוז תשע"ב, 19 דקות. לצפות בשיחה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. אדר תשע"ב, 16 דקות. לצפות בשיחה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. שבט תשע"ב, 20 דקות. לצפות בשיחה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. טבת תשע"ב, 16 דקות. לצפות בשיחה.

שיחות נפרדות משנים שונות:
שיחה א' - האם הציונות הדתית צריכה אדמו"ר?, טבת תשע"ב, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר. 16 דקות. (וידאו).
שיחה ב', תמוז תשע"ה, 3 דקות (וידאו). מהאתר ערוץ 7.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. כסלו תשע"ב, 16 דקות. לצפות בשיחה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. כסלו תשע"ב, 17 דקות. לצפות בשיחה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. מרחשוון תשע"ב, 17 דקות. לצפות בשיחה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. מרחשוון תשע"ב, 16 דקות. לצפות בשיחה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. סיון תשע"א, 10 דקות. לצפות בשיחה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. אייר תשע"א, 11 דקות. צפות בשיחה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. ניסן תשע"א, 9 דקות. לצפות בשיחה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. ניסן תשע"א, 10 דקות. לצפות בשיחה.

שיחות הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר:
שיחה א', טבת תשע"א, 18 דקות (וידאו).
שיחה ב', טבת תשע"ג, 17 דקות (וידאו).
שיחה ג', טבת תשע"ד, 11 דקות (וידאו).

מכון מאיר, י"ט בסיון תש"ע, 1 דק'. לצפות בשיעור.

ערב עיון של מנהיגות יהודית, חול המועד פסח תשס"ח, ירושלים. קבצי MP3 להורדה:
הדברים של הרב ושל פרופ' הלל וייס (44 דקות, 8MB).
התגובות של הרב ושל פרופ' הלל וייס (12 דקות, 2MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשנ"ט, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב' - הקרע בחברה הישראלית, 10 דקות (MP3, 4MB).
שיעור ג' - פנים אל פנים, 67 דקות (MP3, 23MB).
שיעור ד' - בין קירוב רחוקים לקירוב לבבות, 49 דקות (MP3, 17MB).
שיעור ה' - טוב לחיות ביחד (באותה שכונה)?, תמוז תשע"א, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 9 דקות (וידאו).
שיעור ו' - מלחמת אזרחים, תשרי תשע"ב, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 15 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", ירושלים, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).
שיעור ב', כ"ו בטבת תשע"ג, 48 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).

מכון אורה, ט' בסיון תשע"ו, 26 דקות. לצפות בשיעור (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - רמב"ם, רמב"ן ובעל "מגילת אסתר" על מצוות יישוב א"י, כ"ז בתמוז תשנ"ח, 65 דקות (MP3, 23MB).
שיעור ב' - מקורות תורניים לציונות, תשנ"ח, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג' - מקורות הלכתיים למצוות יישוב וכיבוש הארץ, תש"ס, 62 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ד', מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, כ"ז בשבט תשע"א, 45 דקות.
חלק 2, ד' באדר א' תשע"א, 50 דקות.
חלק 3, י"א באדר א' תשע"א, 53 דקות.
חלק 4, י"ח באדר א' תשע"א, 57 דקות.
שיעור ה' - רמב"ן על מצוות כיבוש ארץ ישראל, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).
שיעור ו' - רמב"ן ובעל "מגילת אסתר" על מצוות יישוב וכיבוש של א"י, מכון אורה, תשע"ו.
   חלק א', י' באייר תשע"ו, 50 דקות (וידאו).
   חלק ב', כ"ד באייר תשע"ו, 47 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"א, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב', תשס"א, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', י"ג בתמוז תשנ"ח, 49 דקות, (הועבר מקלטת, 18MB).
שיעור ב', תשס"א, 57 דקות, (הועבר מקלטת, 20MB).
שיעור ג' - ליקוט ניצוצות בגלות, מתוך הכתבים של מרן החיד"א ובעל אור החיים הקדוש. 26 דק'. אודיו (MP3, 13MB).
שיעור ד' - יציאה מן הגלות, אייר תשע"ב, 3 דקות (וידאו).
שיעור ה', ז' באב תשע"ד, 50 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

להוריד את השיעור להאזנה, תשס"ג, 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

הועבר מקלטת. עטרת כהנים, ט"ז בניסן תשנ"ב. 62 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 22MB).

הועבר מקלטת. תשס"ג. להוריד את השיעור להאזנה, 52 דקות (MP3, 19MB).

הועבר מקלטת. תשס"ד. להוריד את השיעור להאזנה, 57 דקות (MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ב' - משיח בן יוסף במשנתו של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו), ו' בחשון תשס"ח, 47 דקות, (MP3, 9MB).
שיעור ג', תשס"ט, 95 דקות, מרכז מחניים (MP3, 34MB).
שיעור ד', תשע"א, 57 דקות. שיעור במפגש עם תנועת חזון (וידאו).

הועבר מקלטת. תשס"ד. 57 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', הושענא רבה תשנ"ה, 83 דקות, (MP3, 30MB).
שיעור ב', תש"ס, 62 דקות, (MP3, 22MB).
שיעור ג', כ"ט בשבט תשע"ב, 53 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ד', הושענא רבה תשע"ג, 59 דקות, (MP3, 22MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
הרצל והציונות, תשס"ב, 59 דקות, (MP3, 21MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
הרצל : צדיק או כופר?, אייר תשע"א, 4 דקות (וידאו).
בנימין זאב הרצל, י' באייר תשע"ב, 56 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. תמוז תשע"א, 12 דקות. לצפות בשיחה.

דיון בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר בערוץ אורות. אייר תשע"א, 11 דקות. לצפות בשיחה.

שיעורים, דיונים וראיונות נפרדים:
שיחה א' - דברי הרב בכנס בני נח העולמי, ט' בטבת תשס"ו, 13 דקות, (MP3, 2MB).
שיחה ב' - שבע מצות בני נח, ב' באדר ב' תשע"א, 4 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיחה ג' - דברי הרב בכנס על ענייני בני נח, כ"ז בחשון תשע"ב, 30 דקות (וידאו).
שיחה ד' - ראיון עם הרב בנושא בני נח, שבט תשע"ב, 10 דקות (וידאו).
שיחה ה' - Rosh HaShana Greetings to Noachides - 5773, video, 1min.
שיחה ו' - דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ג, 22 דקות.
שיחה ז' - מכירת קרקעות לקראת שנת שמיטה לבן נח, אלול תשע"ד, 3 דקות (וידאו).
שיחה ח' - ראיון עם הרב על בנושא בני נח, שבט תשע"ה, 13 דקות (אודיו).
שיחה ט' - הרב שרקי והרב יעקב דוד כהן על בני נח, אדר תשע"ה, 10 דקות (וידאו).
שיחה י - הרב מספר לערוץ 7 על מפגשו עם רבני אירופה והצעתו שבתי דין יטפלו גם בבני נח, ב' בסיון תשע"ו, 3 דק' (וידאו).
שיחה י"א - דברי הרב אודות בני נח בכנס רבני אירופה, תשע"ו, 36 דקות, (MP3, 13MB).
שיחה י"ב - בני נח לעומת הנצרות והאיסלאם, מרחשוון תשע"ז, 6 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תשס"ט, ראש יהודי (השיעור ניתן במסגרת סדרת השיעורים על ספר במדבר), 86 דקות (MP3, 21MB).
שיעור ג', ט"ז בטבת תשע"ב, 56 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ד', מרחשוון תשע"ז, 3 דקות (וידאו, עם כתוביות ברוסית).

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - האוניברסליות של היהדות, 121 דקות (MP3, 57MB).
שיעור ב' - אוניברסליות וקוסמופוליטיות, י"ח בטבת התשס"ו, 32 דקות, הרצאה בכנס זהות הראשון (אודיו ווידאו).
שיעור ג' - דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 46 דקות (וידאו).
שיעור ד' - ראיון בערוץ 1 על אוניברסליות של היהדות, תשע"ב, 25 דקות (וידאו).
שיעור ה', תשרי תשע"ז, תל אביב, 11 דקות (וידאו).
שיעור ו' - לאומיות, קוסמופוליטיות ואוניברסליות, מרחשוון תשע"ז, 4 דקות (וידאו, עם כתוביות ברוסית).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב' - דתות המזרח, ז' באדר תשנ"ט, 40 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).
שיעור ג', א' בכסלו תשס"ז, 67 דקות, (MP3, 11MB).
שיעור ד', תשס"ט, 89 דקות, מרכז מחניים (MP3, 32MB).
שיעור ה', א' באדר תשע"ג, 53 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ו', תמוז תשע"ד, 56 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - תורה לאומות העולם, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב', 66 דקות (MP3, 24MB).
שיעור ג', כסלו תש"ע, 69 דקות, חיפה. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (17MB, MP3).
שיעור ד' - דת בני נח, הושענא רבה תשס"ה, 122 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 43MB).
שיעור ה', מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, כ"א בטבת תשע"א, 53 דקות.
חלק 2, כ"ח בטבת תשע"א, 55 דקות.
שיעור ו', אב תשע"א:
חלק 1, 61 דקות (MP3, 22MB).
חלק 2, 68 דקות (MP3, 25MB).
שיעור ז' - אור לגוים, תשע"ג, 87 דקות, הרצאה לפני רבני גרמניה (MP3, 31MB).
שיעור ח'. אדר תשע"ג, 52 דקות, בית המדרש בבורסת היהלומים, תל אביב (MP3, 19MB).
שיעור ט' - מצוות לגויים, סיון תשע"ד (וידאו):
   חלק 1 (4 דקות).
   חלק 2 (7 דקות).
שיעור י' - ההיבטים הנסתרים של תורת בני נח, תמוז תשע"ד. 62 דקות. (וידאו).
שיעור י"א - תורת בני נח, בקשת עזרה למרכז העולמי לבני נח, אלול תשע"ד, 4 דקות (וידאו).
שיעור י"ב - עם ישראל ואומות העולם על פי תורת הראי"ה קוק, אלול תשע"ה, 28 דקות (וידאו).
שיעור י"ג - מה יש לעם ישראל להגיד לאומות העולם?, אייר תשע"ו, 2 דקות (וידאו).
שיעור י"ד - המסרים האוניברסליים של היהדות, תשע"ו, 45 דקות (MP3, 16MB).

לצפות בוידאו:
שיחה א' - ספר חזון לבני נח, תשרי תשע"ה, 1 דק' (וידאו).
שיחה ב' - סידור תפילה לבני נח, תשרי תשע"ה, 1 דק' (וידאו).
שיחה ג' - שולחן ערוך לבני נח, תשרי תשע"ה, 1 דק' (וידאו).
שיחה ד' - ראיון עם הרב לרגל היציאה לאור של סידור תפילה לבני נח, סיון תשע"ו, 7 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר, שבט תשע"ג, 21 דקות (וידאו).
שיעור ב', אב תשע"ד, 66 דקות (וידאו).
שיעור ג' - היחס לאיסלאם ביהדות, אב תשע"ד (אודיו):
חלק 1, 10 דקות.
חלק 2, 9 דקות.
חלק 3, 12 דקות.
חלק 4, 9 דקות.
שיחה ד' - הדיון על איסלאם בכנס ירושלים, אדר א' תשע"ו, 12 דקות (אודיו).

שיחות משנים שונות:
שיחא א', מרחשוון תשע"ה, 2 דקות (וידאו).
שיחה ב', כסלו תשע"ו, 11 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 58 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).
שיחה ב' - האם גיור המוני של עמים שלמים טוב לעם היהודי?, שיחה עם פרופ' קרלו שטרנגר, תמוז תשע"א, 8 דקות (וידאו).
שיחה ג' - גיור ובתי הדין העצמאיים, אלול תשע"ה, 11 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - "ולמינים אל תהי תקוה", תש"ס, 64 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).
שיעור ב' - "מה יש לנו להגיד לנוצרים", תש"ס, 14 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 5MB).
שיעור ג', כ' באייר תשע"א, 5 דקות, מכון מאיר (וידאו).
שיעור ד' - חג המולד של הנוצרים - האם באמת יש להם סיבה לחגוג?, י"ד בטבת תשע"א, 53 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ה' - "הקרן לידידות" - מתוחכם ממה שיערתם! ד' בסיון תשע"ד, מכון מאיר, 3 דקות (אודיו ווידאו).

שיחות הרב אורי שרקי עם ד"ר תומר פרסיקו::
שיחה א', תשרי תשע"ה, 6 דקות (וידאו).
שיחה ב', מרחשוון תשע"ה, 6 דקות (וידאו).

הקלטות וידאו.
שיעור א', תמוז תשע"ד, 65 דקות.
שיעור ב', אב תשע"ד, 52 דקות.
שיעור ג', אב תשע"ד, 83 דקות.

אדר א' תשע"ד. לצפות בשיעורים:
שיחה א' - שיחת הכרות עם הנושא, 4 דקות.
שיחה ב' - לידה וברית לבן נח, 6 דקות.
שיחה ג' - בר\בת מצווה לבני נח, 6 דקות.
שיחה ד' - יום הולדת לבני נח, 2 דקות.
שיחה ה' - חתונה לבני נח, 7 דקות.
שיחה ו' - אבלות אצל בני נח, 5 דקות.

דברי הרב בהזדמנויות שונות אודות קצירת האיברים ורצח האזרחים בסין (וידאו):
שיחה א' - דברי הרב בהפגנה מול שגרירות סין בת"א, ה' באב תשס"ז, 5 דקות.
שיחה ב' - דברי הרב בכנסת בנושא רצח העם בסין, אייר תשע"ג, 2 דקות.
שיחה ג' - דברי הרב על קצירת האיברים ורצח האזרחים בסין, כסלו תשע"ד, 2 דקות.

הועבר מקלטת. שיעור בהושענא רבה. 72 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 26MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ג, 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב', אב תשע"ב, 4 דקות (וידאו).
שיעור ג' - ערב רב ומשמעות אוניברסלית ליציאת מצרים, אדר תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

הועבר מקלטת. תשס"ג. 56 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).
שיעור ב', תשס"ט, מרכז מחניים, 93 דקות (MP3, 34MB).
שיעור ג', תשע"א, הרצאה בסימפוזיון, 19 דקות (MP3, 7MB).
שיעור ד' - בין "חביב אדם" ל"חביבין ישראל", חנוכה תשע"א, ישיבת הר עציון, 19 דקות (וידאו).
שיעור ה' - דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 25 דקות.
שיעור ו' - דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ג, 25 דקות (וידאו).
שיעור ז', הושענא רבה תשע"ג, 42 דקות (MP3, 15MB).
שיעור ח' - אור לגוים, שיחה עם פרופ' קרלו שטרנגר, כסלו תשע"ג, 17 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 9 דקות (MP3, 3MB).
שיעור ב', ד' באדר ב' תשע"א, 4 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

להוריד את השיעור להאזנה. כ"ה בניסן תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (MP3, 8MB).

שיעור ברדיו (ערוץ 7). 5 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

להוריד את השיעור להאזנה, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

להוריד את השיעור להאזנה, 48 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. ניסן תשע"ב, 24 דקות. לצפות בשיחה.

מכון מאיר, יום עיון לעשרה בטבת, י' בטבת תשס"ז, 49 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ג, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב' - הרב עובדיה יוסף על חובת העליה לא"י, תשע"ד, 30 דקות, בית הכנסת "בית יהודה" (MP3, 11MB).

הועבר מקלטת. כ"ד בשבט תש"ס. 62 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 22MB).

הועבר מקלטת. תשס"ג. 57 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 20MB).

הועבר מקלטת. תשס"ג. 59 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 21MB).

קבצי MP3. להוריד את השיעורים להאזנה:
שיעור 1 (24 דקות, 8MB, חסר סוף ההקלטה).
שיעור 2 (24 דקות, 9MB).
שיעור 3 (21 דקות, 8MB).

להאזין לשיחה. מרחשוון תשע"ז, 9 דקות.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ' באלול תשע"ו. להוריד את השיעור להאזנה, 25 דקות (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 58 דקות, מכון מאיר (MP3, 17MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב', תש"ס, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ג' - שמיטה והיתר מכירה, תש"ס, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 62 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ד', תשס"א, 59 דקות, עטרת כהנים (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ה', ב' באייר תשס"ז, 2 דקות, מכון מאיר (וידאו).
שיעור ו' - שערוריית העדפת פירות הערבים בשנת השמיטה, י"ד בסיון תשס"ז, 5 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ז' - שבת הארץ, י"א בתמוז תשס"ז, 56 דקות, מכון מאיר, יום עיון בנושא השמיטה (אודיו ווידאו).
שיעור ח' - "ללא חשש שביעית", י"ז בתמוז תשס"ז, 12 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

לצפות בשיעור, 2 דקות, תמוז תשע"ה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', טכניון, 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ב', ז' באב תשע"ו, מכון מאיר, 57 דקות (וידאו ואודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשנ"ח, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תש"ס, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג', תשס"א, 40 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).

שיעורים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 59 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב', ו' באב תשס"ח, 33 דקות, שיעור במסגרת יום העיון בענייני המקדש, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג', ב' באב תשע"א, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ד', כ"ט בתמוז תשע"ד, 17 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ד, 47 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).
שיעור ב' - מעמדות ביהדות, ז' בניסן תשס"ט, 1 דק' (וידאו ואודיו).
שיעור ג' - הכהונה - מה עניינה של קבוצת העילית הזו בעם ישראל?, ב' בטבת תשע"ב, 57 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

הועבר מקלטת. תשס"ד. 37 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 13MB).

מכון מאיר, ג' באב תשע"ב, 50 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ט, 82 דקות, מרכז מחניים (MP3, 30MB).
שיעור ב' - הר הבית ובית המקדש, מרחשוון תשע"ג, 18 דקות, שיחה עם פרופ' קרלו שטרנגר (וידאו).
שיחה ג' - מי בעל הבית בהר הבית?, שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר, שבט תשע"ד, 14 דקות.

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, אייר תשע"ד. 26 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - המנהיגות שלנו, כ"ט באדר תשס"ט, 2 דקות (וידאו).
שיעור ב'. ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

בית הכנסת "בית יהודה", תשע"ב, 18 דקות (MP3, 7MB). להוריד את השיעור להאזנה.

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, שבט תשע"ד. 19 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים:
שיחה א'. ניסן תשע"ו, 8 דקות (אודיו).
שיעור ב', סיון תשע"ו, כנס רמלה, 15 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות.
שיעור א', 62 דקות (הועברו מקלטות, MP3, 22MB).
שיעור ב', 55 דקות (הועברו מקלטות, MP3, 20MB).
שיחה ג', סיון תשע"ו, 8 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 52 דקות, הועבר מקלטת (MP3, 19MB).
שיעור ב', כ"ג בכסלו תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 27 דקות (MP3, 10MB).

שיחות נפרדות משנים שונות:
שיחה א', שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר, ניסן תשע"א, 10 דקות (וידאו).
שיחה ב', סיון תשע"ה, 13 דקות (וידאו).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. תמוז תשע"ד, 11 דקות. לצפות בשיחה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ג, 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב' - שניים ואחדות, תשס"ו, מכון מאיר, 55 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב' - בניין המשפחה, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 13MB).
שיעור ג' - מצבי משבר בזוגיות, ד' בתמוז תשס"ז, מכון מאיר, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 26MB).
שיעור ד' - פערים רוחניים בין בני הזוג, כ"ו באלול תשס"ט, מכון מאיר, 41 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ה' - "ושמח את אשתו", כ"ד באדר תש"ע, מכון מאיר, 49 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ו' - העין הטובה כאחד היסודות של המשפחה, ז' בכסלו תשע"ג, מכון מאיר, 38 דקות (וידאו ואודיו).

הועבר מקלטת. תשס"ב. 58 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 21MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א:
חלק 1' (46 דקות, MP3, 16MB),
חלק 2' (16 דקות, MP3, 6MB).
שיעור ב', כ"ג בטבת תשע"ב, 57 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג' - יהדות ופמיניזם, אייר תשע"ג, 4 דקות (וידאו).
שיחה ד' - יחס לנשים בחברה, כסלו תשע"ו, 8 דקות (אודיו).
שיחה ה' - דיון בין הרב ואורטל בן דיין על פמיניזם ומעמד האשה, ניסן תשע"ו, ראש יהודי, 87 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 52 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 19MB).
שיעור ב' - טעויות נפוצות בשידוכים וחיפוש בן או בת זוג, א' באב תשע"א, 39 דקות (MP3, 14MB).
שיעור ג' - רווקות מאוחרת והיכולת לטעות, סיון תשע"ה, 10 דקות (אודיו).
שיעור ד' - פחדים סמויים בדרך לנישואין, תשע"ה 21 דקות (וידאו).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. אלול תשע"א, 8 דקות. לצפות בשיחה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 58 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב' - מהי הצניעות?, י"ח באדר ב' תשע"א, מכון מאיר, 6 דקות (וידאו ואודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - דעה ודיבור, תקשורת בין זוגית, כסלו תשס"א, חיפה, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג', ט' באדר תשס"ו 69 דקות (MP3, 12MB).
שיעור ד', כ"ח בתשרי תשס"ח, 60 דקות (MP3, 11MB).
שיעור ה' - המשפחה הישראלית ומרכיביה, ח' בטבת תש"ע, מכון מאיר, 54 דקות (וידאו ואודיו).

להאזין לשיחה. מרחשוון תשע"ו, 12 דקות.

להאזין לשיעורים:
שיעור א', אלול התשע"ד, 12 דקות.
שיעור ב', אלול התשע"ד, 10 דקות.
שיעור ג', אלול התשע"ד, 6 דקות.

מכון מאיר, יום עיון בנושא חינוך - חשון התשע"ד, 52 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

כ"ט בתמוז תשס"ט, 80 דקות, MP3, 19MB. להוריד את השיעור להאזנה.

מתוך כנס מחשבת ישראל, בבית מורשה בירושלים, ב' באב תשס"ו, 59 דקות. לצפות או להוריד את השיעור להאזנה.

י"ג באדר א' תש"ס. 65 דקות (MP3, 23MB). להוריד את השיעור להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 48 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).
שיעור ב', 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ג', ח' בשבט תשע"ב, 61 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"ב, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ב' - אנחנו מה שאנחנו אוכלים, י"א בניסן תשס"ט, 1 דק' (וידאו ואודיו).

להוריד את השיעור להאזנה, תשס"א, 63 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תש"ס, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ג', תשע"ב, 59 דקות (MP3, 21MB).
שיעור ד', שבט תשע"ה, 1 דק' (וידאו).

ראש יהודי, סתיו תשע"א, 87 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 31MB).

מכון מאיר, ליל הושענא רבה תשס"ט, 41 דק'. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה .

חיפה, כ"ז בתשרי תשס"ח, 56 דקות, (MP3, 10MB). להוריד את השיעור להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 49 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב' - הערך הרוחני של טיול, תשרי תשע"ה, 10 דקות (אודיו).

הועבר מקלטת. תשס"ד. 52 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 19MB).

ישיבת תורה בציון, י-ם, תשע"א. לצפות בדיון, 24 דקות.

מרכז מחניים, תשס"ט. להוריד את השיעורים להאזנה (MP3):
חלק 1 (96 דקות, 35MB),
חלק 2 (91 דקות, 33MB),
חלק 3 (76 דקות, 28MB).

חיפה, כ"ז בתשרי תשס"ח, 44 דקות, (MP3, 8MB). להוריד את השיעור להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב' - מתוך המאמר "לשני בתי ישראל" לראי"ה קוק, תשע"א, 26 דקות, בית כנסת "בית יהודה", ירושלים (וידאו).
שיעור ג' - מתוך המאמר "לשני בתי ישראל" לראי"ה קוק, תשע"ד, 30 דקות, בית כנסת "בית יהודה", ירושלים (וידאו).
שיעור ד', תמוז תשע"ה, 12 דקות (אודיו).
שיעור ה' - ועדת ארז ביטון ומורשת יהדות ספרד והמזרח, כסלו תשע"ז, 7 דקות (אודיו).

הטכניון, תשנ"ו. להוריד את השיעור להאזנה, 28 דקות, הועבר מקלטת (MP3, 10MB).

להאזין לשיחה. סיון תשע"ה, 9 דקות.

לצפות בשיעור. מכון מאיר, ניסן תשע"ה, 1 דק'.

לצפות בשיעור. מכון מאיר, שבט תשע"ה, 1 דק'.

לצפות בשיעור. מכון מאיר, שבט תשע"ה, 2 דקות.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב', שבט תשע"ה, 24 דקות, בית כנסת "בית יהודה", ירושלים (וידאו). להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - שחוק, י"ז בכסלו תשנ"ח, מכון אורה, 46 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).
שיעור ב' - שחוק, תש"ס, 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג', אב תשס"ח, 53 דקות (וידאו).

שיעור ברדיו (ערוץ 7, תשנ"ה), 4 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 2MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב' - תשובת רשב"ץ על חלומות, 19 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).
שיעור ג', קיץ תשע"ג, 56 דקות, בית ספר שדה חרמון (MP3, 19MB).

הועבר מקלטת. 52 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 18MB).

הועבר מקלטת. 55 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב', תמוז תשע"ג, 8 דקות, שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר (וידאו).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. כסלו תשע"ב, 16 דקות. לצפות בשיחה.

חשון תש"ע, 25 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 6MB).

הרצאת הרב על סבו, עזר שרקי (Aïzer Cherki), בכנס "יהודי אלג'יריה וקשריהם עם ארץ ישראל וצרפת", במכון בן-צבי בירושלים, ח' בכסלו תשס"ח, 34 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 6MB).

מרכז שורשים (ירושלים), כ"ה באייר תשס"ז (82 דקות, MP3, 14MB). להוריד את הקובץ להאזנה.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)