שיעורים נפרדים:

שיעור א' - היי-טק, תשס"א, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ב' - ההתמודדות של התורה עם התפתחויות טכנולוגיות, מנחם-אב תשע"ט, 5 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', י"ב בסיון תש"ע, מכון מאיר, 51 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב', ד' באב תשע"א, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו).

שיחה ג' - שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר, אלול תשע"א, 15 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיחה ד' - שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר על לימודי האבולוציה בבתי ספר, סיון תשע"ד, 13 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג, 26 דקות (MP3, 10MB). אודיו.

מכון מאיר, ב' באלול תשס"ז, 51 דקות. וידאו ואודיו.