שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"א, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', תשס"ג, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ג' - מהות השבת, אלול תש"ע, 54 דקות, מכון מאיר, אודיו ווידאו.

מתוך יום עיון בישיבה לצעירים בירושלים בבין הזמנים, כ"ג בתמוז תשס"ו, 50 דקות. לצפות או להוריד את השיעור להאזנה.