53 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

חיפה, תשע"ב, 47 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (17MB, MP3).

מרכז מחניים, תשס"ט. 87 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 31MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).

להוריד את השיעור להאזנה, ז' בשבט תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות (MP3, 11MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)