שיחות נפרדות:

שיחה א' - שמחה בתקופת העומר, אייר תשע"ו, 6 דקות.

שיחה ב' - תספורת בספירת העומר, אייר תשע"ו, 6 דקות.

שיחה ג' - ספירת העומר, חוצפה והשגחה, אייר תשע"ח, 4 דקות.

שיחה ד', י"ז בניסן תשע"ט, רדיו 103FM, 4 דקות (MP3, 2MB).

שיחה ה', י"ב באייר תשס"ט, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 46 דקות (חסרים התחלה וסוף ההקלטה, MP3, 11MB).

שיעור ב', 64 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).

שיעור ג', ב' באייר תשפ"א, מכון אורה, 49 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 17MB).

י"א באייר תשפ"א, 21 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם. אודיו (MP3, 8MB).

י"ג באייר תשע"א, מכון מאיר, 52 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מות תלמידי רבי עקיבא ומדוע לא מתגלחים בספירת העומר, א' באייר תשס"ז, 20 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ב' - מות תלמידי רבי עקיבא, ד' באייר תשס"ט, 17 דקות, דברי הרב בהזכרה לאביו ז"ל (MP3, 3MB).

שיעור ג' - תלמ' רבי עקיבא, הלל ביום העצמאות, ו' באייר תשס"ט, בה"כ אחוה, ק. מוצקין, 49 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ד', י"ז באייר תשע"ב, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - בר כוכבא - גיבור או אנרכיסט?, שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר. אייר תשע"ב, 18 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיעור ב' - בר כוכבא או בר כוזיבא?, א׳ באב תשע״ג, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו). מתוך שיעור.

וידאו, כ״א באייר תשע״ו, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו). מתוך שיעור.

י"ח באייר תשנ"ו, טכניון, 53 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

ראש יהודי, אייר תש"ע, 83 דקות. אודיו (MP3, 19MB).

תשס"ג, 33 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 11MB).

ב' באייר תשס"ז, מכון מאיר, 2 דק'. וידאו.

שיעורים נפרדים בערוץ אורות:

י"ב לעומר - הוד שבגבורה, ניסן תשע"ב, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

י"ג לעומר - יסוד שבגבורה, ניסן תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

י"ד לעומר - מלכות שבגבורה, ניסן תשע"ב, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

ט"ז לעומר - גבורה שבתפארת, אייר תשע"ב, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

י"ז לעומר - תפארת שבתפארת, אייר תשע"ב, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

ל"ז לעומר - גבורה שביסוד, אייר תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

ל"ט לעומר - נצח שביסוד, אייר תשע"ב, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

מ"א לעומר - יסוד שביסוד, אייר תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

מ"ד לעומר - גבורה שבמלכות, אייר תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

מ"ה לעומר - תפארת שבמלכות, אייר תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

מ"ו לעומר - נצח שבמלכות, סיון תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

מ"ז לעומר - הוד שבמלכות, סיון תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

מ"ט לעומר - מלכות שבמלכות, סיון תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ' 7 דקות. אודיו (MP3, 2MB).