מאתר מכון מאיר, ב' באייר תשס"ז, 3 דקות. וידאו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 58 דקות (MP3, 20MB).

שיעור ב', ל' בניסן תשפ"ב, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ד' באייר תשנ"ד, ערוץ 7, 4 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ב', ג' באייר תשנ"ה, ערוץ 7, 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ג' - יום העצמאות שלי, ב' באייר תשס"ז, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ד' - המדינה היא התחלת הדרך, ב' בניסן תשס"ח, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיחה ה' - להרגיש את הנס, אייר תשע"ו, 7 דקות (אודיו).

שיחה ו' - שיחה על יום העצמאות ה-70, אייר תשע"ח, 10 דקות (אודיו).

שיחה ז' - דברי הרב בליל יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל, ה' באייר תש"פ, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ח' - איך החברה הישראלית מקבלת את יום העצמאות?, אייר תשפ"א, 7 דקות (פודקאסט). אודיו (MP3, 2MB).

שיחה ט' - דברי הרב בליל יום העצמאות ה-74 למדינת ישראל, ד' באייר תשפ"ב, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

ה' באייר תשפ"ג, בהי"כ "בית יהודה", י-ם, 32 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

תשפ"א, כולל ישורון, י-ם, 41 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - משמעות התאריכים של מועדי ישראל, אריז"ל והגר"א על ה' באייר. כ"ג באדר תשס"ו, מ' מאיר, 2 דק' (וידאו).

שיעור ב' - ה׳ באייר אצל רבי נחמן מברסלב, הגר"א, י׳ בשבט התשפ"א, מ' מאיר, 3 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

ה' באייר תש"פ, 52 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 18MB).

שיעור בZOOM, ל' בניסן תש"פ, 56 דקות. אודיו (MP3, 20MB).

מתוך הספר "שלום ירושלים". ביה"כ "בית יהודה", י-ם. כ"ח בניסן תשע"ח, 32 דקות. אודיו (MP3, 12MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. אודיו, כ"ח בניסן תשע"ו, 28 דקות (MP3, 10MB).

ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח. שיעורים נפרדים, תשע"ד:

שיעור א' - המשמעות האוניברסלית של יום העצמאות, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ב' - תנ"ך, היסטוריה והעולם המערבי-הנוצרי, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ג' - מלכות ה' והקמת מדינת ישראל, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

מכון מאיר, ד' באייר תשע"ג, 59 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - סדר המועדים, הלל ביום העצמאות, טכניון, 35 דקות (MP3, 12MB, הועבר מקלטת, חסרה תחילת ההקלטה).

שיעור ב', טכניון, 23 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ג' - סדר המועדים, החוצפה בעקבתא דמשיחא, הלל ביום העצמאות, תשס"ב, 72 דקות (MP3, 21MB).

שיעור ד' - סדר המועדים, הלל ביום העצמאות במצב של משבר, תשס"ח, 84 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ה', ד' באייר תשע"ז, מכון מאיר, 6 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ו' - סדר המועדים, הלל והכרת טובה, הזכרת יציאת מצרים בלילות, תשע"ח, כולל ישורון, 39 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ז' - סדר המועדים, החוצפה בעקבתא דמשיחא, כ' באדר ב' תשע"ט, מכון אורה, 56 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 20MB).

מכון מאיר, ט"ז בשבט תשע"ג, 22 דקות. וידאו ואודיו.

מתוך ספר "אורות". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 23 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

שיחה בין הרב לבין פרופ' שטרנגר. אייר תשע"ב, 12 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

מכון מאיר, יום עיון בענייני יום העצמאות, ד' באייר תשע"א, 47 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"ז בניסן תש"ע, 7 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, א' באייר תשס"ח, 60 דקות, וידאו ואודיו.

מכון מאיר, ד' באייר תשס"ז, 54 דקות, וידאו ואודיו.

מכון מאיר, ב' באייר תשס"ו. וידאו (41 דקות). אודיו (51 דקות, MP3, 9MB).

תש"ס, 54 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ה' באייר תשע"ו, 30 דקות. אודיו (MP3, 11MB).