מכון מאיר, תשס"ה. להוריד את השיעור להאזנה, 46 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).

מכון מאיר, תשס"ג. להוריד את השיעור להאזנה, 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', תשס"ח, ישיבת "מקור חיים", 45 דקות (MP3, 11MB).
שיעור ג', אלול תשע"א, ראש יהודי, 83 דקות (MP3, 30MB).

טכניון, כ"ג באלול תשס"ה. 37 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 13MB).

ראש יהודי, אלול תש"ע, 79 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 29MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשנ"ט, 53 דקות (MP3, 19MB).
שיעור ב', תשס"א, 53 דקות (MP3, 20MB).
שיעור ג', תשס"ו, 57 דקות (MP3, 13MB).

מכון מאיר, מתוך שיעורים על מחשבת ישראל, כ"ח באלול תש"ע, 56 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 51 דקות (MP3, 18MB).
שיעור ב', אלול תשס"ח, 45 דקות (MP3, 8MB).
שיעור ג', כ"א באלול תש"ע, 53 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

אלול תשס"ח, חיפה, 30 דק'. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (5MB, MP3).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - שופר חזרה לשורש, ב' באלול תשס"ז, 2 דקות (וידאו).
שיעור ב' - יום של גדלות, כ"ג באלול תשס"ז, 2 דקות (וידאו).
שיעור ג' - שמחה ויראה, כ"ו באלול תשס"ט, 3 דקות (וידאו).
שיעור ד' - בריאת העולם ומידת האמת, תשע"ד, ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח, 5 דקות (וידאו).
שיעור ה' - משמעות תקיעת השופר בראש השנה, אלול תשע"ד, 2 דקות (וידאו).
שיעור ו' - ברכת שנה טובה לשנת תשע"ה, אלול תשע"ד, 4 דקות (אודיו).
שיעור ז' - תקיעה ותרועה, אלול תשע"ה, 1 דק' (וידאו).
שיעור ח' - לקראת שנת תשע"ו, תשובה ותיקון העולם, אלול תשע"ה, 8 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - תשס"ז:
חלק 1, 60 דקות (MP3, 14MB).
חלק 2, 55 דקות (MP3, 19MB).
חלק 3, 49 דקות (MP3, 17MB).
שיעור ב', 49 דקות, מדרשת אביב (MP3).

מכון מאיר, מתוך יום עיון לראש השנה תשס"ז, כ"ז באלול תשס"ו, 53 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

מתוך יום עיון לראש השנה, מכון מאיר, כ"ח באלול תשס"ה, 53 דקות. לצפות או להוריד להאזנה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 57 דקות, טכניון (MP3, 21MB).
שיעור ב', 23 דקות, וידאו. אודיו (MP3, 11MB).
שיעור ג', מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, ח' באלול תשע"א, 51 דקות.
חלק 2, ט"ו באלול תשע"א, 49 דקות.
שיעור ד', ביה"כ "בית יהודה", י-ם:
חלק 1, י' באלול תשע"ז, 29 דקות (MP3, 10MB).
חלק 2, י"ז באלול תשע"ז, 31 דקות (MP3, 11MB).
חלק 3, כ"ד באלול תשע"ז, 28 דקות (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ז באלול תשע"ו, 23 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 22 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 8MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)