שיעורים נפרדים:

שיעור א', י"א בתשרי תשע"ה, ישיבת "שבי חברון", 57 דקות (אודיו, MP3, 27MB).

שיעור ב', אלול תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ג' - הפיוס עם הטבע, הושענא רבה תשפ"ב, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

תשרי תשע"ה, 10 דקות. אודיו (פודקאסט).

שיעורים ברדיו (ערוץ 7):

שיעור א', י"ז בתשרי תשנ"ה, 4 דקות (MP3, 1MB).

שיעור ב', י"ב בתשרי תשנ"ז, 4 דקות (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', הושענא רבה תשע"ד, 48 דקות (MP3, 17MB).

שיעור ב' - שמחת בית השואבה כשמחת הוודאות, י"ח בתשרי תשע"ט, 11 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור ג' - אושפיזין, שמחת בית השואבה ומלחמת גוג ומגוג, י"ז בתשרי תש"פ, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

מכון מאיר, ליל הושענא רבה תשע"ד, 40 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, תשע"ג. 55 דקות. אודיו (MP3, 20MB).

מכון מאיר, ליל הושענא רבה תשע"ג, 37 דקות. וידאו ואודיו.

ירושלים, הושענא רבה תשע"ב. 59 דקות. אודיו (MP3, 21MB).

ירושלים, הושענא רבה תשע"ב. 36 דקות. אודיו (MP3, 13MB).

מכון מאיר, ליל הושענא רבה תשע"ב, 36 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, ז' בתשרי תשע"ב, 56 דקות. וידאו ואודיו.

ראש יהודי, תשע"א, 83 דקות. אודיו (MP3, 30MB).

מכון מאיר, יום עיון לסוכות תשע"א, י"א בתשרי תשע"א, 57 דקות. וידאו ואודיו.

הושענא רבה תשס"ט, 43 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

מכון מאיר, ח' בתשרי תשס"ט, 41 דקות. וידאו ואודיו.

ראש יהודי, י"ד בתשרי תשס"ח, 81 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 14MB).

מכון מאיר, י"א בתשרי תשס"ח, 56 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, י"א בתשרי תשס"ז, 59 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, ו' בתשרי תש"ע, 2 דקות. וידאו ואודיו.

שיעור ברדיו (ערוץ 7, י"ז בתשרי תשנ"ו). 4 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

מכון מאיר, לימוד ליל הושענא רבה תשע"א, כ"א בתשרי תשע"א, 39 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ליל הושענא רבה תשס"ד, 119 דקות (MP3, 42MB).

שיעור ב', י"א בתשרי תשע"ב, 42 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מתוך "אורות התשובה", רצי"ה קוק על כתיבת התורה ע"י משה, י"ב בתשרי תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", 27 דק' (MP3, 7MB).

שיעור ב' - ראי"ה קוק על סוכות, הימים בין יה"כ לסוכות, קריאת התורה ביום ד' של סוכות (מתוך "עולת ראיה"), י"ד בתשרי תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", 22 דק' (MP3, 5MB).

שיעור ג' - מתוך "עולת ראיה", י"א בתשרי תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 14 דקות (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 9 דקות. אודיו (MP3, 2MB).