שיעור בנושא "מהו המאבק של עם ישראל ביוונים בימינו אנו?". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כסלו תשע"ט, 29 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם:
שיעור א' - על הדלקת נרות חנוכה, כסלו תשע"ד, 22 דקות (וידאו).
שיעור ב' - על גלות יוון, כסלו תשע"ה, 28 דקות (וידאו).
שיעור ג' - היכן צוונו להדליק נר חנוכה?, א' בטבת תשע"ז, 20 דקות (MP3, 7MB).
שיעור ד' - תפילת "על הניסים" בחנוכה ופורים, כ"ז בכסלו תשע"ח, 29 דקות (MP3, 10MB).
שיעור ה' - החשמונאים, מלכות ותורה, מתוך הספר "רשומות הלב", כ"ט בכסלו תשע"ט, 24 דק' (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות על
- מהי הסיבה העיקרית לחנוכה - עצמאות המדינית או נס פך השמן? מהי המצווה העיקרית של חנוכה - הלל או הדלקת נרות?
- למה חוגגים את חנוכה בכ"ה בכסלו?
- איך פרץ מרד החשמונאים?
- מאיפה באה מצוות הדלקת נרות חנוכה? ברכה על הדלקת נרות חנוכה.
- "להשכיחם מתורתך": יוון נגד ישראל.
- מלכות החשמונאים הכהנים.
לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה.

ושיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' (עם כתוביות בשפות שונות), כסלו תשע"ד, 1 דק' (וידאו).
שיעור ב', כסלו תשע"ה, 7 דק'' ( שתי הקלטות וידאו).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. כסלו תשע"ב, 17 דקות. לצפות בשיחה.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כסלו תשע"ד. 23 דקות. לצפות בשיעור.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)