שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).
שיעור ב', תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

להוריד את השיעור להאזנה, תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ו' באדר ב' תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ב' - נקמה ומחיית עמלק, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ג' - מצוות מחית עמלק, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ד' - מצוות מחית עמלק, תשס"א, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ה', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).
שיעור ו', י' בטבת תשס"ז, 49 דקות, מכון מאיר, יום עיון לעשרה בטבת (אודיו ווידאו).
שיעור ז' - הרב קוק על מלחמת עמלק, תשע"ב, 23 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).
שיעור ח' - מגילת אסתר והפרשיות על עמלק בתורה, פורים תשע"ה, 1 דק' (וידאו).
שיעור ט' - מלחמת עמלק, אדר תשע"ה, 1 דק' (וידאו).
שיעור י' - עמלק מופיע בדרך, 3 דקות, אב תשע"ה (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ג, 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב', כ' באדר תשע"ב. 54 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

להוריד את השיעור להאזנה, ז' בשבט תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', מתוך הספר "מדבר שור", תשע"א, 24 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם (MP3, 9MB).
שיעור ב', מתוך "מאורות הראיה", תשע"ב, 25 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 58 דקות (MP3, 17MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)