בית הכנסת "בית יהודה", י-ם, כ"ב בטבת תשע"ז, 31 דקות (MP3, 11MB). להוריד את השיעור להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 27 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).
שיעור ב', ו' באדר תש"ס, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ג' - למה משה לא נכנס לארץ?, 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ד' - שיעור לעילוי נשמת הרב יהודא אשכנזי (מניטו), תשס"ד, 40 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).
שיעור ה' - דמותו של גואל ישראל, שיעור לעילוי נשמת הרב יהודא אשכנזי (מניטו), 51 דקות (MP3, 18MB).
שיעור ו', טבת תשס"ח, 2 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ז', ו' באדר תשע"ב, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

בית הכנסת "בית יהודה", י-ם, כ' בטבת תשע"ו, 23 דקות (MP3, 8MB). להוריד את השיעור להאזנה.

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, טבת תשע"ד. 28 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 10MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", י"ז בטבת תש"ע, 27 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 58 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג', 48 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).
שיעור ד', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ה', 59 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ו', י"ח בטבת תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).
שיעור ז', 28 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).
שיעור ח', 29 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 11MB).

בית הכנסת "בית יהודה", תשע"ב, 25 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 9MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, טבת תשע"ד. 27 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', 57 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג', 52 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ד', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ה', 27 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).
שיעור ו', 23 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 8MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"א בטבת תש"ע, 26 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, שבט תשע"ה. 27 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 10MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"ח בטבת תש"ע, 24 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 55 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', 49 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ג', 50 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ד', 15 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 5MB).
שיעור ה', 21 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 8MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, שבט תשע"ד. 26 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 10MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"א. 29 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 11MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ט' בשבט תש"ע, 26 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - שירת הים, אדר תשע"ה, 2 דקות (וידאו).
שיעור ב' - ירידת המן, אדר תשע"ה, 3 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 52 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', 52 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג', 56 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ד', 36 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 13MB).
שיעור ה', 11 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 4MB).
שיעור ו' - חמישה כתות על הים, 26 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 9MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, שבט תשע"ה. 26 דקות. לצפות בשיעור.

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", י"ז בשבט תש"ע, 24 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 51 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג', 49 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).
שיעור ד', 36 דקות, טכניון (MP3, 13MB).
שיעור ה', תשס"ב, 52 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ו', י"ח בשבט תשס"ט, 23 דקות (MP3, 4MB).
שיעור ז', 2 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ו שבט תשע"ו. להוריד אותו להאזנה, 26 דקות (MP3, 9MB).

שיחה של הרב אורי שרקי עם אלעזר שטרום. שבט תשע"ד, 12 דקות. לצפות בשיחה.

להוריד את השיעור להאזנה, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

להוריד את השיעור להאזנה, 19 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, שבט תשע"ד. 20 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 7MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"ג בשבט תש"ע, 24 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - משפט עברי זה פרמיטיבי?, שבט תשס"ז, 2 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב' - תורה זה לא רק חוקים, ב' בשבט תשס"ח, 2 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ג' - התורה והמצווה, אדר תשע"ה, 2 דקות (וידאו).
שיעור ד' - "לא תבשל גדי בחלב אמו", אדר תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 68 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 24MB).
שיעור ב', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג', 56 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ד', 49 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, ג' באדר א' תשע"ו. 26 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

בית הכנסת "בית יהודה", תשע"ב, 18 דקות (MP3, 7MB). להוריד את השיעור להאזנה.

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, שבט תשע"ד. 19 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשנ"ה, 3 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ב', 50 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ג', 55 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ד', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ה', 56 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיחה של הרב אורי שרקי עם אלעזר שטרום. אדר א' תשע"ד, 12 דקות. לצפות בשיחה.

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ג' באדר תש"ע, 27 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 61 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ב', 54 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג', 47 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).
שיעור ד' - פרשת תצוה ופרשת זכור, 51 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ה' - פרשת תצוה ופרשת זכור, תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ו', 26 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 9MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"א. 29 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).
שיעור ג', ז' בכסלו תש"ס, 37 דקות, הטכניון (הועבר מקלטת, MP3, 13MB). מתוך סדרת שיעורים על ספר שמות.
שיעור ד', תשס"א, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ה' - אהרון הכהן, 62 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ו' - שיחה עם אראל סג"ל על פרשת צו, ב' בניסן באדר תש"ע, 22 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 53 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', 27 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).
שיעור ג', תשס"ד, 40 דקות (MP3, 14MB).
שיעור ד' - המהר"ל מפראג על חטא העגל, י"ח באדר א' תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", י"ד באדר תש"ע, 26 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 59 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב', 56 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג', 57 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ד' - פרשת כי תשא ופורים, 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB). איכות הקלטה גרועה.
שיעור ה' - פרשת כי תשא ופורים, תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).
שיעור ו' - פרשת כי תשא ופורים, 40 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).
שיעור ז' - פרשת כי תשא ופרשת פרה, 38 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - עם קשה עורף, ט"ז באדר תשס"ז, 2 דק' (וידאו ואודיו).
שיעור ב' - איך יוצאים ממשבר?, ב' באדר א' תשס"ח, 2 דק' (וידאו ואודיו).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"א באדר תש"ע, 23 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - פרשת ויקהל, 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB). איכות הקלטה גרועה.
שיעור ב' - פרשת ויקהל ופרשת שקלים, 52 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ג' - פרשת ויקהל, תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).
שיעור ד' - פרשת ויקהל, 18 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה, MP3, 7MB).
שיעור ה' - פרשות ויקהל, פקודי, ויקרא, צו, שמיני, 55 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ו' - פרשות ויקהל - פקודי ופרשת פרה, 16 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).
שיעור ז' - פרשות ויקהל - פקודי, 34 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 12MB).
שיעור ח' - פרשות ויקהל - פקודי, 37 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 13MB).
שיעור ט' - פרשת פקודי, 51 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור י' - פרשת פקודי, 45 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).
שיעור י"א - פרשת פקודי, כ"ו באדר תשנ"ד, 3 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור י"ב - פרשת פקודי, 4 דקות, רשת א' (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)