הטכניון, י' בכסלו תשנ"ח. אודיו, 2 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

אדר א' תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. 27 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 23 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י' באדר א' תשע"ט. 31 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).