ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ב באדר ב' תשע"ט. 30 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 7MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אב תשע"א, 56 דקות (MP3, 20MB).

שיעור ב' - לא בשמיים היא, תשע"ו, 3 דקות (1MB). מתוך קורס על יסודות האמונה.