שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תמוז תשס"ח, 78 דקות, ראש יהודי (MP3, 14MB).
שיעור ב', כ"ו בחשון תשע"ב, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג', תשע"ב, 53 דקות, שוויץ (MP3, 19MB).
שיעור ד', תשע"ו, 56 דקות (MP3, 20MB).
שיעור ה', י"ד בסיון תשע"ו, מכון אורה, 31 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ב' באייר תשנ"ח, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', י"ד בחשון תשס"ח, 67 דקות (MP3, 12MB).
שיעור ג', כ"ח בטבת תש"ע, 48 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

סדרת שיעורים קצרים בערוץ אורות (וידאו):
איך נצליח להתכוון בתפילה באמת?, כסלו תשע"ד, 5 דקות.
האם צריך נוסח תפילה אחיד?, כסלו תשע"ד, 4 דקות.
מדוע נוסח התפילה קבוע?, חשון תשע"ד, 4 דקות.
איך משלבים בין יראה לשמחה בתפילתנו?, חשון תשע"ד, 5 דקות.
מה לעשות כשתפילותינו אינן נענות?, חשון תשע"ד, 5 דקות.
מהי תפילה?, חשון תשע"ד, 4 דקות.
תפילה - פריצת מסך בין אדם לה', תשרי תשע"ד, 4 דקות.

להוריד את השיעור להאזנה, הושענא רבה תשנ"ז, ירושלים, 75 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 27MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, אדר תשע"ה. 26 דקות. לצפות בשיעור.

להוריד את השיעור להאזנה, 59 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - הפרשה הראשונה של קריאת שמע, 3 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, 1MB).
שיעור ב' - הפרשה הראשונה של קריאת שמע, ז' באב תשע"ד, 56 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג' - הפרשה השניה של קריאת שמע, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, 1MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', כ"ב בסיון תשנ"ח, 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב', תש"ס, 64 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

הועבר מקלטת. תשס"ד. להוריד את השיעור להאזנה, 53 דקות (MP3, 19MB).

הועבר מקלטת. תשס"ג. 59 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 21MB).

מכון מאיר. לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה:
שיעור א' , ז' בתמוז תשע"ב, 57 דקות.
שיעור ב' , י"ד בתמוז תשע"ב, 53 דקות.

מכון מאיר, יום עיון לקראת תשעה באב, ז' באב תשע"א, 49 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה .

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - תפילה על פי כוונות, תשרי תשע"ב, 4 דקות (וידאו).
שיעור ב', סיון תשע"א, 3 דקות (וידאו).

טכניון, הועבר מקלטת, 59 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 14MB).

מכון מאיר, ה' בחשון תשע"ב, 49 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)