וידאו, כ' בסיון תשס"ח, מכון מאיר, 8 דקות. מתוך השיעור.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י' במרחשוון תש"פ, 27 דקות. אודיו (MP3, 7MB).

שבט תשע"ד, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם, 19 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, שבט תשע"ה. 26 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ז במרחשוון תשע"ז. להוריד את השיעור להאזנה, 30 דקות (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, טבת תשע"ה. 29 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אב תשע"א, 53 דקות (MP3, 19MB).

שיעור ב' - עולם נברא או עולם קדמון? (חלק ב', פרק כ"ה), כ"ו בתשרי תשע"ז, 27 דקות (MP3, 9MB).

תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).