שיעורים נפרדים:
שיעור א', 56 דקות (MP3, 16MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב', תש"ס, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ג', כ' באייר תשע"א, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ד', אייר תשע"ז, 5 דקות (וידאו).

לצפות בשיעור. רחובות, אזכרה ליוני תורג'מן, אלול תשע"ח, 62 דקות.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג. 24 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 28 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 10MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)