לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה:
אורות - ארץ ישראל, סדרות תשס"ו, תשע"ג.
אורות - המלחמה, סדרות תשס"ו - תשס"ז, תשע"ד.
          שיעורים נפרדים מתחילת סדרת תשס"ו שלא מופיעים בערוץ מאיר (קבצי MP3):
          שיעור 1, פסקה א', השיעור הראשון בסדרה (54 דקות, 20MB).
          שיעור 2, פסקה ח', (52 דקות, 19MB).
אורות - ישראל ותחייתו , סדרת תשס"ז - תשס"ח, תשע"ד.
אורות - אורות התחיה, סדרת תשס"ח - תש"ע, תשע"ד-תשע"ו.
אורות - למהלך האידאות בישראל, סדרות תש"ע - תשע"א, תשע"ו.
אורות - זרעונים, סדרות תשע"א, תשע"ו.
אורות - אורות ישראל, סדרת תשע"א - תשע"ג.
אורות - המאמר "קריאה גדולה", סדרת תשע"ו.

קבצי MP3:
שיעור 1, ג' בסיון תשס"ד,  פסקה ג', 55 דקות, 20MB.
שיעור 2, י"ז בסיון תשס"ד, פסקה ה', 53  דקות, 19MB.
שיעור 3, י"ב באלול תשס"ד, פסקה י"ב, 45 דקות, 16MB.
שיעור 4, כ"ו באלול תשס"ד, פסקה י"ב, 53 דקות, 19MB.
שיעור 5, ד' בתשרי תשס"ה, פסקה י"ב, 49 דקות, 17MB.
שיעור 6, ב' במרחשון תשס"ה, פסקה י"ג, 52 דקות, 19MB.
שיעור 7, כ"ג במרחשון תשס"ה, פסקה י"ד, 52 דקות, 19MB.
שיעור 8, ח' בכסלו תשס"ה, פסקה י"ד, 39 דקות, 14MB.
שיעור 9, כ"ב בכסלו תשס"ה, פסקה י"ד, 51 דקות, 18MB.
שיעור 10, ז' בטבת תשס"ה, פסקה ט"ו, 51 דקות, 18MB.

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תמוז תשע"ד. 23 דקות. לצפות בשיעור.

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תמוז תשע"ד. 28 דקות. לצפות בשיעור.

י"ט בשבט תשע"ו, בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, 25 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

י"ב באייר תשע"ה, בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, 25 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 9MB).

27 קבצי MP3:
שיעור 1 (60 דקות, 10MB).
שיעור 2 (60 דקות, 10MB).
שיעור 3 (60 דקות, 10MB).
שיעור 4 (60 דקות, 10MB).
שיעור 5 (54 דקות, 9MB).
שיעור 6 (51 דקות, 9MB).
שיעור 7 (57 דקות, 10MB).
שיעור 8 (57 דקות, 10MB).
שיעור 9 (49 דקות, 8MB).
שיעור 10 (49 דקות, 8MB).
שיעור 11 (45 דקות, 8MB).
שיעור 12 (54 דקות, 9MB).
שיעור 13 (51 דקות, 9MB).
שיעור 14 (49 דקות, 10MB).
שיעור 15 (44 דקות, 8MB).
שיעור 16 (51 דקות, 9MB).
שיעור 17 (46 דקות, 8MB).
שיעור 18 (36 דקות, 6MB).
שיעור 19 (44 דקות, 8MB).
שיעור 20 (45 דקות, 8MB).
שיעור 21 (46 דקות, 8MB).
שיעור 22 (48 דקות, 8MB).
שיעור 23 (48 דקות, 8MB).
שיעור 24 (53 דקות, 9MB).
שיעור 25 (48 דקות, 8MB).
שיעור 26 (45 דקות, 8MB).
שיעור 27 (47 דקות, 8MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"ב, 23 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

לצפות בשיעור, 20 דקות, ד' בסיון תשע"ה, בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים.

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תמוז תשע"ד. 18 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, סיון תשע"ד. 25 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 9MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים. מתוך הספרים "מוסר אביך" ו"עולת ראיה".
שיעור א' - חשיבות נוסח תפילה, פעולת תפילה, אדר א' תשע"ד, 23 דקות. אודיו (MP3, 9MB).
שיעור ב' - תפילה מהרגש ומהשכל, אדר א' תשע"ד, 17 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', טכניון, 39 דקות (MP3, 14MB).
שיעור ב', 44 דקות (MP3, 16MB).
שיעור ג', אדר ב' תשע"ד, ,ביה"כ "בית יהודה" י-ם, 21 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

מתוך הספר "עולת ראיה" לראי"ה קוק. בית הכנסת "בית יהודה", תשע"א, 23 דקות. לצפות בשיעור .

מתוך הספר "עין איה" על מסכת ברכות. להוריד את השיעור להאזנה, תשנ"ט, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - מתוך הספר "בשמן רענן", מרחשוון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).
שיעור ב' - מתוך הספר "מדבר שור", תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 13 דקות (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשע"ג, בית הכנסת "בית יהודה", 20 דקות (MP3, 7MB).
שיעור ב', כסלו תשע"ה, בית הכנסת "בית יהודה", 26 דקות (וידאו).

בית הכנסת "בית יהודה", י-ם, כ"ב בטבת תשע"ז, 31 דקות (MP3, 11MB). להוריד את השיעור להאזנה.

בית הכנסת "בית יהודה", י-ם, כ' בטבת תשע"ו, 23 דקות (MP3, 8MB). להוריד את השיעור להאזנה.

בית הכנסת "בית יהודה", תשע"ב, 25 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', מתוך הספר "מדבר שור", תשע"א, 24 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 9MB).
שיעור ב', מתוך "מאורות הראיה", תשע"ב, 25 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם (וידאו).
שיעור ג', מתוך הספר "מדבר שור", כ"ו באדר תשע"ז, 28 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 10MB).

בית הכנסת "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 23 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 9MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"א. 33 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 12MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, ג' באדר א' תשע"ו. 26 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"א. 29 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 11MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, אדר ב' תשע"ד. 18 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 7MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, אדר ב' תשע"ד. 17 דקות. לצפות בשיעור.

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, אייר תשע"ד. 19 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 7MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, אייר תשע"ד. 21 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 8MB).

לצפות בשיעור, 20 דקות, ד' בסיון תשע"ה, בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"א בסיון תשע"ו. להוריד את השיעור להאזנה, 22 דקות (MP3, 10MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, סיון תשע"ד. 29 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 10MB).

להוריד את השיעור להאזנה . 30 דקות (MP3, 11MB), כ"ה בסיון תשע"ה, בית כנסת "בית יהודה", ירושלים.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט' בתמוז תשע"ו. להוריד את השיעור להאזנה, 27 דקות (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ' באלול תשע"ו. להוריד את השיעור להאזנה, 25 דקות (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ה' בתשרי תשע"ז, 28 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 10MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, ה' באייר תשע"ה, 19 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"א בניסן תשע"ז, 29 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 10MB).

מתוך "מאמרי הראי"ה". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 20 דקות. לצפות בשיעור.

מתוך "עולת הראיה". שיעורים נפרדים:
שיעור א', כ"ב באדר ב' תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות (MP3, 8MB).
שיעור ב', ז' בניסן תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דקות (MP3, 9MB).

מתוך הספר "עין איה" על מסכת ברכות. להוריד את השיעור להאזנה, תשנ"ט, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ז באלול תשע"ו, 23 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 8MB).

בית הכנסת "בית יהודה", תשע"א, 22 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 8MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, כסלו תשע"ד. 23 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', טכניון, 39 דקות (MP3, 14MB).
שיעור ב', 44 דקות (MP3, 16MB).
שיעור ג', אדר ב' תשע"ד, ,ביה"כ "בית יהודה" י-ם, 21 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים. 18 דקות, וידאו. אודיו (MP3, 9MB).
שיעור ב', תשע"א, בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, 23 דקות (MP3, 8MB).
שיעור ג', תשע"ב, בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, 17 דקות (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).
שיעור ב', ו' באלול תשע"ו, 16 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 6MB).

בית הכנסת "בית יהודה", תשע"ג, 26 דקות (MP3, 10MB). להוריד את השיעור להאזנה.

מכון מאיר, יום עיון לזכר מרן הראי"ה קוק זצ"ל, ב' באלול תשס"ז, 51 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה .

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - מודעה של הרצי"ה קוק בעניין בעלותינו על ארץ ישראל, י"ג בכסלו תשס"ו, מכון מאיר, 45 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב' - הראי"ה קוק על "וכיפר אדמתו עמו, ה' באייר תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 19 דק', וידאו. אודיו (MP3, 11MB).
שיעור ג', א' באלול תשע"ה, מכון מאיר, 51 דקות (וידאו ואודיו).

מתוך הספר "שבת הארץ" לראי"ה קוק. ביה"כ "בית יהודה", ירושלים, תשע"ג. 25 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, אייר תשע"ד. 24 דקות. לצפות בשיעור.

כ"ו באייר תשע"ה, בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, 30 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - מתוך הספר "ערפילי טוהר", 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב' - הקרבנות במשנת הרב קוק, ג' באלול תשס"ט, מכון מאיר, 59 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ג' - קורבן תמיד, מתוך "עולת ראיה", תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (MP3, 8MB).
שיעור ד' - מתוך הספר "מדבר שור", תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 31 דקות (MP3, 11MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"א. 29 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 11MB).

לצפות בשיעור, תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", 27 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ג' באלול תש"ס, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תשרי תשע"ה, ישיבת הסדר רעננה, 43 דקות (MP3, 20MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, אלול תשע"ד. 22 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

להוריד את השיעורים להאזנה (קבצי MP3):
שיעור 1 - פרק ג', סוגי תשובה, 19 דקות (7MB).
שיעור 2 - פרק ד', 24 דקות (9MB).
שיעור 3 - פרק ד', פסקה ח', 30 דקות (11MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).
שיעור ב', ו' באלול תשע"ו, 16 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 6MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"ב, 17 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 6MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"ב, 25 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

בית הכנסת "בית יהודה", תשע"א, 22 דקות (MP3, 8MB). להוריד את השיעור להאזנה.

מתוך הספר "עזרת כהן". בית הכנסת "בית יהודה", תשע"ג, 12 דקות (MP3, 29MB). להוריד את השיעור להאזנה.

מכון אורה, ט' בסיון תשע"ו, 26 דקות. לצפות בשיעור (MP3, 6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. להוריד את השיעור להאזנה, כ' באייר תשע"ו, 26 דקות (MP3, 9MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, אלול תשע"ד. שלושה שיעורים (30, 27, 25 דקות). לצפות בשיעורים.

בית הרב קוק, קיץ תשע"ד, 34 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 12MB).

מכון מאיר, מתוך יום עיון במשנתו של הרב קוק, ב' באלול תשע"ג, 52 דקות. לצפות או להוריד את השיעור להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ג' באלול תשנ"ט, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב' - חמישה נושאים מרכזיים בתורתו של הרב קוק, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג', 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ד', ג' באלול תשס"א, 91 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 33MB).
שיעור ה', ג' באלול תשס"ה, 52 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ו' - משנת הרב קוק לדורנו, ג' באלול תשס"ו, 49 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ז', תשס"ט, 71 דקות, מרכז מחניים (MP3, 26MB).
שיעור ח' - מורה הדורות, ב' באלול תש"ע, 54 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ט' - רואה האורות, ב' באלול תשע"א, 15 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור י' - פנים שונות של הרב קוק, אלול תשע"א, 75 דקות (MP3, 27MB).
שיעור י"א, תשע"ב, 56 דקות, מכון אורה (MP3, 21MB).
שיעור י"ב, תשע"ג, מרכז מחניים, 52 דקות (וידאו).
שיעור י"ג - הרב וההוויה, ב' באלול תשע"ד, 54 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור י"ד, ג' באלול תשע"ו, ישיבת הסדר קרית שמונה, 35 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', מתוך "פנקסי הראי"ה", חלק ג', דף קנד. ביה"כ "בית יהודה", תשע"א, 19 דקות (וידאו).
שיעור ב', מתוך "פנקסי הראי"ה", פינקס י"ג, פרק כ"ג, ביה"כ "בית יהודה", ט"ו בכסלו תשע"ו, 30 דקות (MP3, 11MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"ב, 28 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 10MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים. שיעורים נפרדים משנים שונות.
שיעור א': וידאו, תשע"א, 26 דקות.
שיעור ב': וידאו, אודיו (MP3, 11MB). תשע"ד, 30 דקות.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות (MP3, 9MB).
שיעור ב', כ"ה בסיון תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות (MP3, 10MB).
שיעור ג', ב' בתמוז תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', י"א באדר א' תשס"ה, 47 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ב', שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר, אב תשע"א, 16 דקות (וידאו).
שיעור ג', ו' באדר א' תשע"ו, 48 דקות (אודיו ווידאו). מהאתר ישיבה.
שיעור ד', י' באדר ב' תשע"ו, 50 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

מתוך הספר "דעת כהן". בית הכנסת "בית יהודה", תשע"ב, 31 דקות. לצפות בשיעור .

מכון מאיר, מתוך יום עיון במשנתו של הרב קוק, ג' באלול תשס"ח, 53 דקות. לצפות או להוריד את השיעור להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, 28 דקות (וידאו, אודיו).
שיעור ב', כ"ו בטבת תשע"ג, מכון מאיר, 48 דקות (וידאו, אודיו).

מכון מאיר, מתוך יום עיון במשנתו של הרב קוק, א' באלול תשע"ו, 50 דקות. לצפות או להוריד את השיעור להאזנה.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)