שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ג' באלול תש"ס, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תשרי תשע"ה, ישיבת הסדר רעננה, 43 דקות (MP3, 20MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, אלול תשע"ד. 22 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

להוריד את השיעורים להאזנה (קבצי MP3):
שיעור 1 - פרק ג', סוגי תשובה, 19 דקות (7MB).
שיעור 2 - פרק ד', 24 דקות (9MB).
שיעור 3 - פרק ד', פסקה ח', 30 דקות (11MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"ב, 25 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

בית הכנסת "בית יהודה", תשע"א, 22 דקות (MP3, 8MB). להוריד את השיעור להאזנה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).
שיעור ב', ו' באלול תשע"ו, 16 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 6MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"ב, 17 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 6MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)