שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים. 18 דקות, וידאו. אודיו (MP3, 9MB).
שיעור ב', תשע"א, בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, 23 דקות (MP3, 8MB).
שיעור ג', תשע"ב, בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, 17 דקות (MP3, 6MB).

בית הכנסת "בית יהודה", תשע"ג, 26 דקות (MP3, 10MB). להוריד את השיעור להאזנה.

מכון מאיר, יום עיון לזכר מרן הראי"ה קוק זצ"ל, ב' באלול תשס"ז, 51 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה .

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - מודעה של הרצי"ה קוק בעניין בעלותינו על ארץ ישראל, י"ג בכסלו תשס"ו, מכון מאיר, 45 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב' - הראי"ה קוק על "וכיפר אדמתו עמו, ה' באייר תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 19 דק', וידאו. אודיו (MP3, 11MB).
שיעור ג', א' באלול תשע"ה, מכון מאיר, 51 דקות (וידאו ואודיו).

מתוך הספר "שבת הארץ" לראי"ה קוק. ביה"כ "בית יהודה", ירושלים, תשע"ג. 25 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, אייר תשע"ד. 24 דקות. לצפות בשיעור.

כ"ו באייר תשע"ה, בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, 30 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 11MB).

מתוך הספר "עזרת כהן". בית הכנסת "בית יהודה", תשע"ג, 12 דקות (MP3, 29MB). להוריד את השיעור להאזנה.

מכון אורה, ט' בסיון תשע"ו, 26 דקות. לצפות בשיעור (MP3, 6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. להוריד את השיעור להאזנה, כ' באייר תשע"ו, 26 דקות (MP3, 9MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, אלול תשע"ד. שלושה שיעורים (30, 27, 25 דקות). לצפות בשיעורים.

בית הרב קוק, קיץ תשע"ד, 34 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 12MB).

מכון מאיר, מתוך יום עיון במשנתו של הרב קוק, ב' באלול תשע"ג, 52 דקות. לצפות או להוריד את השיעור להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ג' באלול תשנ"ט, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב' - חמישה נושאים מרכזיים בתורתו של הרב קוק, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג', 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ד', ג' באלול תשס"א, 91 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 33MB).
שיעור ה', ג' באלול תשס"ה, 52 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ו' - משנת הרב קוק לדורנו, ג' באלול תשס"ו, 49 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ז', תשס"ט, 71 דקות, מרכז מחניים (MP3, 26MB).
שיעור ח' - מורה הדורות, ב' באלול תש"ע, 54 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ט' - רואה האורות, ב' באלול תשע"א, 15 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור י' - פנים שונות של הרב קוק, אלול תשע"א, 75 דקות (MP3, 27MB).
שיעור י"א, תשע"ב, 56 דקות, מכון אורה (MP3, 21MB).
שיעור י"ב, תשע"ג, מרכז מחניים, 52 דקות (וידאו).
שיעור י"ג - הרב וההוויה, ב' באלול תשע"ד, 54 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור י"ד, ג' באלול תשע"ו, ישיבת הסדר קרית שמונה, 35 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', מתוך "פנקסי הראי"ה", חלק ג', דף קנד. ביה"כ "בית יהודה", תשע"א, 19 דקות (וידאו).
שיעור ב', מתוך "פנקסי הראי"ה", פינקס י"ג, פרק כ"ג, ביה"כ "בית יהודה", ט"ו בכסלו תשע"ו, 30 דקות (MP3, 11MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"ב, 28 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 10MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים. שיעורים נפרדים משנים שונות.
שיעור א': וידאו, תשע"א, 26 דקות.
שיעור ב': וידאו, אודיו (MP3, 11MB). תשע"ד, 30 דקות.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות (MP3, 9MB).
שיעור ב', כ"ה בסיון תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות (MP3, 10MB).
שיעור ג', ב' בתמוז תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', י"א באדר א' תשס"ה, 47 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ב', שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר, אב תשע"א, 16 דקות (וידאו).
שיעור ג', ו' באדר א' תשע"ו, 48 דקות (אודיו ווידאו). מהאתר ישיבה.
שיעור ד', י' באדר ב' תשע"ו, 50 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

מתוך הספר "דעת כהן". בית הכנסת "בית יהודה", תשע"ב, 31 דקות. לצפות בשיעור .

מכון מאיר, מתוך יום עיון במשנתו של הרב קוק, ג' באלול תשס"ח, 53 דקות. לצפות או להוריד את השיעור להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, 28 דקות (וידאו, אודיו).
שיעור ב', כ"ו בטבת תשע"ג, מכון מאיר, 48 דקות (וידאו, אודיו).

מכון מאיר, מתוך יום עיון במשנתו של הרב קוק, א' באלול תשע"ו, 50 דקות. לצפות או להוריד את השיעור להאזנה.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)