שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - "האשה נקנית בשלוש דרכים", תשס"ד, מוסד הרב קוק, י-ם, 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב', מרחשוון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות.