ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשע"ב, 27 דקות (MP3, 10MB).
שיעור ב', כ"ב בסיון תשע"ב, 35 דקות (MP3, 12MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.
שיעור א', אייר תשע"ד, 26 דקות (וידאו).
שיעור ב', י"ט באייר תשע"ח, 31 דקות (MP3, 11MB).