מכון מאיר, כ' בשבט תשע"א, 52 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"ג, 62 דקות (MP3, 22MB).
שיחה ב' - הרבנות הראשית - הסנהדרין של ימינו?, ניסן תשע"ג, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר. 16 דקות (וידאו).
שיחה ג' - סנהדרין, כסף ועצמאות התורה, כסלו תשע"ו, 11 דקות (אודיו).

ראש יהודי, תש"ע. להוריד את השיעור להאזנה:
שיעור 1 (83 דקות, MP3, 30MB)
שיעור 2 (81 דקות, MP3, 29MB)