מכון מאיר, כ' בשבט תשע"א, 52 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

להוריד את השיעור להאזנה, תשס"א, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"ג, 62 דקות (MP3, 22MB).
שיחה ב' - הרבנות הראשית - הסנהדרין של ימינו?, ניסן תשע"ג, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר. 16 דקות (וידאו).
שיחה ג' - סנהדרין, כסף ועצמאות התורה, כסלו תשע"ו, 11 דקות (אודיו).

ראש יהודי, תש"ע. להוריד את השיעור להאזנה:
שיעור 1 (83 דקות, MP3, 30MB)
שיעור 2 (81 דקות, MP3, 29MB)

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 60 דקות (MP3, 17MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב' - י"ט בכסלו ושו"ת מן השמיים, י"ט בכסלו תשנ"ו, טכניון, 4 דקות (MP3, 1MB, הועבר מקלטת).
שיעור ג' - האיגרת של בעש"ט לגיסו, תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, . 24 דקות (MP3, 9MB).
שיעור ד' - החוברת "עניינה של תורת החסידות" של הרבי מלובביץ', תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", 28 דק' (MP3, 10MB).
שיעור ה' - חסידות והדתיות הפרטית, ח' בתמוז תשע"ג, מכון מאיר, 3 דקות (וידאו).

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)