מכון מאיר, כ"ב במרחשוון תשע"ז, 2 דקות, וידאו. מתוך השיעור.

מכון אורה, אלול תשע"ח, שני שיעורים (57, 58 דקות). וידאו. אודיו: שיעור א' (MP3, 20MB), שיעור ב' (MP3, 20MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. להוריד את השיעור להאזנה, י"ג באייר תשע"ו, 32 דקות (MP3, 12MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג. להוריד את השיעור להאזנה, 24 דקות (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', י"ז באייר תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).
שיעור ב', 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ג', תשנ"ט, 71 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ד', 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ה', 36 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 13MB).
שיעור ו', תשס"ט, 86 דקות, מרכז מחניים (MP3, 31MB).
שיעור ז' - ספר הזהר על פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, תשע"א, 30 דקות, בית הכנסת "בית יהודה" (וידאו).
שיעור ח' - תורת הסוד ותולדותיה, תשע"ב, 60 דקות (MP3, 22MB).
שיעור ט', כ"ד בטבת תשע"ז, 6 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור י' - ל"ג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי ותורת הנסתר, שיעור לחברי תנועת הנוער "עזרא", אייר תש"פ, 28 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - קבלה לעם - מתוך תשובת רשב"ש, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).
שיעור ב' - מי יכול ללמוד קבלה?, חורף תשע"א, 5 דקות (וידאו).
שיעור ג' - דרכי לימוד בקבלה, סיון תשע"א, 3 דקות (וידאו).

אב תשע"א. 58 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 21MB).

לצפות בשיעורים:
איך הכל התחיל?, חורף תשע"א, 5 דקות.
גילגול נשמות, ניסן תשע"א, 6 דקות.
האם מהפכנות היא דבר מסוכן?, אייר תשע"א, 7 דקות.
האם אפשר להבין את אלוהים, אייר תשע"א, 4 דקות.
הספירות, סיון תשע"א, 3 דקות.
נשמתו של הצדיק, סיון תשע"א, 4 דקות.
גשמיותו של האל, סיון תשע"א, 5 דקות.
שמותיו של האל, סיון תשע"א, 4 דקות.
תורת האר"י, תמוז תשע"א, 5 דקות.
צימצום, אב תשע"א, 3 דקות.
עשר ספירות, אב תשע"א, 3 דקות.
הכתר והחכמה, אב תשע"א, 4 דקות.
חכמה ובינה, אב תשע"א, 3 דקות.
חסד, גבורה ותפארת, אב תשע"א, 4 דקות.
נצח והוד, אלול תשע"א, 4 דקות.
מידת המלכות, אלול תשע"א, 3 דקות.
גילוי שורש הדינים, אלול תשע"א, 3 דקות.
אצילות, בריאה, יצירה ועשיה, תשרי תשע"ב, 4 דקות.
נפש, רוח, נשמה, תשרי תשע"ב, 5 דקות.
אור פנימי ואור מקיף, חשון תשע"ב, 4 דקות.
עיגולים ויושר, חשון תשע"ב, 6 דקות.
ניצוצות, חשון תשע"ב, 4 דקות.
סתרי תורה, כסלו תשע"ב, 5 דקות.
אור וכלי, כסלו תשע"ב, 4 דקות.
ספר היצירה ויש מאין, כסלו תשע"ב, 5 דקות.
האין, אדר תשע"ב, 4 דקות.
ספרא דצניעותא, אייר תשע"ב, 3 דקות.
סוד המלבוש, אייר תשע"ב, 2 דקות.
האדם הקדמון, ניסן תשע"ב, 4 דקות.
ספירת הכתר, ניסן תשע"ב, 4 דקות.
קבלה באורות, ניסן תשע"ב, 3 דקות.
יש לנו גוף ונפש, תמוז תשע"ב, 5 דקות.
תרי"ג מצוות, אב תשע"ב, 4 דקות.
מידת הדין ומידת הרחמים, אייר תשע"ב, 3 דקות.

להאזין לשיחה, אב תשע"ו, 8 דקות.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ב באייר תשע"ח, 29 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 28 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 10MB).