אודיו, תשס"ב, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

כסלו תשפ"ג, ערוץ טוב, 20 דקות (וידאו). וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

אודיו, 5 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

ב' בכסלו תשס"ח, 2 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"א, 58 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב', י' בחשון תשס"ח, 57 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ג', י"א בחשון תשע"א, 58 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

מכון מאיר, י"ח בחשון תשע"א, 54 דקות. וידאו ואודיו.

תשס"ג. 54 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 22 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ב' בכסלו תש"ע, 30 דקות. וידאו ואודיו.

אודיו. תשנ"ו, 57 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).