להוריד את השיעור להאזנה, תשס"ג, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ' בכסלו תשע"ח. 32 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 11MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ט"ז בכסלו תש"ע, 25 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 57 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).
שיעור ג', 28 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).
שיעור ד', 23 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 8MB).

להוריד את השיעור להאזנה. 56 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

להוריד את השיעור להאזנה. תשנ"ו, 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)