ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ג' באדר א' תשע"ט. 31 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ג' באדר א' תשע"ו. 26 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 18 דקות (MP3, 7MB). להוריד את השיעור להאזנה.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, שבט תשע"ד. 19 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשנ"ה, 3 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ב', 50 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ג', 55 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ד', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ה', 56 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ו' - פרשת תרומה, תורת משה ותורת אהרון, 25 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 9MB).