ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אדר ב' תשע"ד. 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג. 24 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ז' בניסן תש"ע, 21 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - אלצפן ומישאל, 4 דקות, רשת א' (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ב' - מסירות הנפש של נדב ואביהוא, ניסן תשע"ה, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ג' - היום השמיני של הבריאה, ניסן תשע"ה, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', 55 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).