תמוז תשע"ב, 5 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

סיון תשע"ה, 2 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג. 17 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט"ז בתמוז תשע"ח. אודיו, 24 דקות (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט' בתמוז תשע"ו. אודיו, 27 דקות (MP3, 10MB).

סיון תשע"ה, 2 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ד' בתמוז תש"ע, 27 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 55 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', י"ג בתמוז תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ג', 59 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ד', 44 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).