ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ט באב תשע"ח. אודיו, 21 דקות (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ו באב תשע"ז. אודיו, 21 דקות (MP3, 8MB).

תמוז תשע"ה, 2 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

תמוז תשע"ה, 2 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", י"ח באב תש"ע, 27 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ו באב תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ב', כ"ז באב תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).