ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"ג, 28 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ב', כ"ד באדר א' תשפ"ב, 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

מכון מאיר, מסיבת ראש חודש אדר א' תשס"ח, 8 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, א' באדר ב' תשע"ט, 24 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).