הושענא רבה תשע"ח, 14 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

מרחשוון תשפ"ב, 13 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

תשע"ח, כולל ישורון, 42 דקות. אודיו (MP3, 15MB, איכות הקלטה גרועה).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תמוז תשע"ו, י-ם, 40 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 14MB).

שיעור ב', י' במרחשוון תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 31 דקות (MP3, 11MB).

מרחשוון תשע"ח, כנס מכון מניטו, י-ם, 28 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - זוגיות במשנתו של הרב אשכנזי (מניטו), תשע"ז, 55 דקות (MP3, 19MB).

שיעור ב' - גברים ונשים - מעורב או נפרד?, כסלו תשע"ט, 8 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

אלול תשע"ט, בית הרב קוק, 1 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', מרחשוון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב', אייר תשע"ח, בית שלום יוחאי, י-ם, 34 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

18 דקות. אודיו (MP3, 7MB, הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה).