ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ד' באייר תשפ"א, 14 דקות. אודיו (MP3, 5MB).

כ"ד בשבט תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ט באב תשע"ח, 21 דקות. אודיו (MP3, 8MB).