למה המילה "ועשו" בפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" היא במלעיל?

ב' באדר א' תשע"ו

שאלה:

אולי הרב יודע למה המילה "ועשו" בפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" היא במלעיל?


תשובה:

כששתי הטעמות באות סמוכות זו לזו מקדימים את הראשונה. זה הכלל הנקרא "נסוג אחור".