גדולי הדור ופסיקת הלכה

י"ב, כ"ב באייר, ג' בסיון תשס"ז

שאלה 1:

מי הם גדולי הדור של הציונות הדתית?

מה היחס בציונות הדתית לגדולי הדור - האם מותר לרב קהילה או רב ישיבה לחלוק עליהם? במקרה והרב שלי חולק על גדול הדור - למי עלי לשמוע?

השאלות נובעות מתוך קושי ביחס לגדולי הדור בציונות הדתית. בעולם החרדי הדברים הרבה יותר פשוטים וההירארכיה ברורה. לא כך אצלנו.


תשובה 1:

הרב אברהם שפירא, הרב צבי טאו.

דבר פשוט בהלכה שאדם מחויב לרב של קהילתו. אין לזה כל קשר לציונות. הרעיון שהלכה כגדול הדור הוא המצאה חדשה. אין לזה כל מקור, וגם מעולם לא פסקו כך. אוי לדור שנפל למיתוס.שאלה 2:

שאלתי היא בנוגע לתשובת הרב על היחס לגדולי הדור.

ראשית, מי הם או איך מוגדרים ונבחרים גדולי הדור? הרי כל מחנה מצביע על רבניו שהם הם הראויים לתואר "גדולי הדור".

ב. מהם סמכויותיהם שמעבר לסמכותו של רב קהילה?

ג. האם זה נכון שהם צריכים לדון ולהכריע בסוגיות ציבוריות?


תשובה 2:

הרב אברהם שפירא, הרב צבי טאו.

גדולי הדור הם הגאונים בתורה על כל חלקיה בעלי מידות תרומיות והבנה מעמיקה בהלכות ציבור. אין שום סמכויות יתרות לגדולי הדור, אלא שראוי לשמוע לעצתם. הם חייבים להכריע ולדון בסוגיות ציבוריות, שכן בזה עוסקת התורה, ולא רק בשאלות על כשרות השניצל.שאלה 3:

ראיתי שהרב ענה תשובה מי הם גדולי הדור של הציבור הדתי לאומי. ולא הבנתי למה גדול הדור הוא עניין לציבור מסוים ולא לכלל עם ישראל. רציתי לשאול מי הם גדולי הדור של כול העם היהודי?


תשובה 3:

שאלה שעניתי עחיה היתה מי הם גדולי הדור התומכים בהשקפה הדתית לאומית, ועניתי בהתאם לשאלה. גדולי הדור של כל העם היהודי הם רבותינו ממשה רבינו ועד הרבנות הראשית.