שיטתו של הרב סולוביצ'יק בקשר לציונות

ט"ז באייר תשס"ז

שאלה:

מה שיטתו של הרב סולוביצ'יק בקשר לציונות?


תשובה:

ציונות פרגמטית. המדינה היא דבר טוב ורצוי, אך לא ערך, וגם אין ודאות שזו הגאולה. וגם אם זו גאולה, אין הדבר עומד במרכז ההכרה הדתית. כך שיטתו, בניגוד לדברי מרן הרב קוק, שאנו חיים את הגאולה האחרונה.