רבנים ויום העצמאות

ט"ז באייר תשס"ז

שאלה:

הרב אמר בשיחה על יום העצמאות, נראה לי ששמה "אופי תקופתנו", שנכון שיש רבנים, ואפילו גדולים, שלא מכירים ביום העצמאות, אך זה מפני שהם לא למדו את הנושא כראוי. שאלתי היא: איך הרב יכול לטעון טענה בצורה גורפת שכזו? הרי שני אנשים יכולים ללמוד את אותו הטקסט, וכל אחד יבין משהו אחר בהתאם לרמתו השכלית והרוחנית.


תשובה:

"לא למדו" פירושו שלא ידעו איך ללמוד.