חנניה בן חכינאי

ח' בתמוז תשס"ז

שאלה:

מי הוא חנניה בן חכינאי ומדוע אינו מוזכר בהקדמת הרמבם למשנה תורה כשהוא מספר על מסירת פרוש התורה שבעל פה?


תשובה:

יש עליו ערך שלם באנציקלופדיה לגדולי ישראל. היה מתלמידי ר"ע המובהקים בנגלה ובנסתר ונהרג כשהיה בן 95. הוא מוזכר בהקדמת הרמב"ם למשנה. לפעמים בשם חנינא או חנניה.