הרב אשל"ג, קבלת התורה

כ"ח בחשון תשס"ח

שאלה:

1. אישה אחת אמרה לי כי הרב אשל"ג הוא מקובל וקביעותיו נטולות כל פנייה אישית והריהו כמו משה שקיבל מסיני. האם לזה עלינו לשאוף - להיות נטולי פנייה אישית? האם אתה מסכים עם קביעתה כי הרב אשל"ג קיבל ודבריו הם תורה מסיני?

2. מה זה לקבל?


תשובה:

1. כל התורה מסיני, ואין לטעון לעדיפות של חכם זה על פני אחרים. ההכרעה איזו דעה לקבל נעשית על ידי דיון ראציונלי בטענות לגופן.

2. לקבל הוא להיות מחובר על ידי שימוש תלמידי חכמים לרוח הדברים המקורית.