הראי"ה קוק ונבואה

כ"ג בשבט תשס"ח

שאלה:

א. האם נכון כי ההתבודדות כמבוא לנבואה מופיעה אצל הראשונים (כוזרי, המספיק לעובדי ה' וכו') ואינה מופיעה אצל הרב קוק (פרט למאמרי הראי"ה בביאורו לכוזרי)?

ב. אם אני צודק, האם זה קשור לקדושה שבטבע וליכולת להעמיד קדושה בניגוד לטבע, בגלות נכתב בשבח ההתבודדות ובתורת הגאולה – לא?


תשובה:

הרב קוק היה משיג רוח הקודש בהיותו לבדו בחדרו הקטן אחרי חצות הלילה. גם מן הסתם לא יחלוק על המפורש בהלכות יסודי התורה שהנביאים השיגו נבואתם בהתבודדות.