לא תסור ימין ושמאל - עד היכן?

י"ד באדר א' תשס"ח

שאלה:

עד היכן התוקף של האמירה לגבי ציות לחכמיםבמדרש על הפסוק "עַל-פִּי הַתּוֹרָה אֲשֶׁר יוֹרוּךָ, וְעַל-הַמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר-יֹאמְרוּ לְךָ--תַּעֲשֶׂה: לֹא תָסוּר, מִן-הַדָּבָר אֲשֶׁר-יַגִּידוּ לְךָ--יָמִין וּשְׂמֹאל"-אפילו יאמר לך על שמאל שהוא ימין וימין שהוא שמאל? אם זה כפשוטו זה מפקיע כל אחריות ומסוכן, והאדם כמו רובוט עיוור, או שיש לכך משמעות רחבה ועמוקה יותר? לגבי מה מתייחס?


תשובה:

ירושלמי הוריות: "יכול אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין שתשמע להם? תלמוד לומר: ללכת ימין ושמאל. ובבבלי "טעה במצוה לשמוע לדברי חכמים". מכאן שהמשנה חולקת הלכה למעשה על דברי הספרי שכולם מצטטים. וכן ברוח חיים לר"ח מואלוז'ין על המשנה של הוי מתאבק: "אסור לתלמיד לקבל דברי רבו אם יש לו קושיות עליהם".