האם התורה שומרת על החכמים?

י"ג באדר תשס"ט

שאלה:

בגמ' במסכת בבא בתרא דף ז: מובא "רבנן לא צריכי נטירותא" - כלומר: חכמים אינם צריכים שמירה שהתורה שלהם שומרת עליהם, ומאוד קשה לי על שהרי אנו רואים שתלמידי חכמים שעוסקים בתורה כן נפגעים, התורה לא שומרת עליהם - הכלל הזה של הגמרא הוא לא נכון - הנה ראינו זאת בפיגוע במרכז הרב, ובעוד כל מיני מקומות, ואפילו אם נצליח להסביר - ש"רבנן לא צריכי נטירותא" - איך אפשר לסמוך על הנס?


תשובה:

זה נאמר על השתתפות בבנין החומה. לא נאמר שחכמים לא נפגעים, אלא שאם נגזר עליהם להיפגע, לא תעזור שום חומה.