האם ייתכן שהרמב"ם פסק הלכה באופן עצמאי, בלי מקור?

ט"ז באב תשס"טשאלה 1:

האם ייתכן מצב בו הרמב"ם יפסוק הלכה באופן עצמאי ללא שום הסתמכות על מקור כלשהו, תנאי, תלמודי, ירושלמי, או כל דבר אחר. אלא יביא דעה מסברתו האישית?


תשובה 1:

עיין ספרו של הרב ב"ז בנדיקט בהוצאת מוסד הרב קוק "הרמב"ם ללא סטיה מהתלמוד". וכן אמירתו המפורשת של הרמב"ם עצמו שאין סמכות הלכתית בישראל אחרי התלמוד.שאלה 2:

תודה לרב על התשובה המהירה.

האם ספרו של הרב בנדיקט זו היא גישה מסויימת? או שיש מקום לבוא ולומר שהרמב"ם הביא פסיקות עצמאיות כפי שציינתי?

בכל זאת שאלתי במכון מש"ה משנת הרמב"ם וענו לי שם שיש הרבה מקומות שכתוב "יראה לי" ועוד המון מקומות שנושאי הכלים מודים שזה "סברא אנפשיה".

כלומר, אומנם הרמב"ם כתב בשאין סמכות הלכתית, אבל בפועל הוא בעצמו הביא פסקים מחודשים ללא שום מקור.

הייתי גם שמח לדעת מה הבעייתיות אם יש בשאלתי (כפי שמס' אנשים אמרו לי). מדוע הרמב"ם (אליבא דשיטתכם) מחוייב לא לסטות מן התלמוד. מודע איא אפשר לומר שמדובר באוטריטה אדירה של פעם ב "ממשה עד משה" שתפסה אחרי עיון מדוקדק וקפדני את הסוגייא אחרת בה היא תפסוק אחרת מרב או שמואל.


תשובה 2:

כל מקום שהרמב"ם כתב "יראה לי" הוא שההכרעה לא לגמרי ברורה מהמקור אך לא שאין מקור. כמו כן הודיע הרמב"ם מראש על כך שאם אין לו מקור מכריע יכתוב "יראה לי" מה שאומר שלגבי כל שאר המקומות הוא סבור שאלה דברי התלמוד המפורשים. אין לי בעיה עקרונית עם סמכות בתר-תלמודית, אבל צריך שיהיה לה בסיס. ומאחר והרמב"ם עצמו כתב בהלכות ממרים שאין חיבור אחר התלמוד שהתקבל על כל האומה, אין סמכות אחרי התלמוד כולל לחיבור שלו עצמו אם תימצא בו סתירה לתלמוד וכפי שהוא הטעים באחת מאגרותיו.