כתבי רבנים ספרדיים על פנימיות התקופה שלנו

כ"ד בסיון תש"ע

שאלה:

השבוע ובשבוע שעבר קראתי את דיון שהעלה בעלון "עולם קטן", בנוגע ל... נקרא לזה אשכנזיותה של המערכת הישיבתית הדתית לאומית בלי להכנס לנושא יותר מידי. התעורר בי רצון להכיר כתבים וגישות של הרבנים הספרדים, המקבילים בגישתם לרב קוק ואמרתי אולי אשאל לרב, אם הרב מכיר כתבים שכאלו, הבאים מתוך הזרם הספרדי התורני המתון מהדורות האחרונים, שעוסקים בסוגיות כמו היחס לתקופה הזו, לקיבוץ הנידחים, לפנימיות התקופה [פחות לקטע ההלכתי היבש, כאמור].

ועוד אומר, שפתאום קלטתי כמה שאני לא מכיר את ה"צד" הספרדי של עולם הישיבות, של המקובלים והחכמים הספרדיים בדורות האחרונים... אשמח גם אם הרב יוכל להצביע על מספר שמות רבנים בולטים ש"בסיסי" לי להכיר.

תשובה:

כתבי הרב יהודה ליאון אשכנזי, הרב אליהו בן אמוזג, רבי יוסף משאש, רבי משה כלפון הכהן, הרב בצמ"ח עוזיאל.