למה לא מוחאים כפיים אחרי דרשה של רב?

י"ט בתשרי תשס"ז

שאלה:

למה לא מוחאים כפיים אחרי דרשה של רב?

תשובה:

מחיאת כפיים היא נתינת ציון לדברים, וזה לא ראוי כלפי דבר ה'.