הרמב"ם על מיתת כהן גדול בקודש הקודשים

ו' באדר תשס"ט

שאלה:

באחד משיעוריי הרב, הרב ציין שאין מקור תלמודי לזה שקשרו חבל לכהן הגדול בכניסתו לקודשי הקודשים (ואני מסייג מקור היחידי זוהר, או מדרש). אי לכך לא ידוע לנו על כהן המת בקודשי הקודשים. אני מצאתי ברמב"ם מקור פרק שלוש המסכת יומא משניות שאומר שקשור לכהן חבל מאותה סיבה שמתו שמה כוהנים. מה כוונת הרב?


תשובה:

אין לזה זכר בפרק שלישי. ובפרק חמישי כתב שהכהן היה מקצר בתפילה כדי שלא יחששו העם שהוא מת. אכן הרמב"ם למד מזה שלפעמים מתו כהנים בקודש הקודשים, אך זה לא נזכר בפירוש בתלמוד. כמו כן אין הוא מזכיר כלל את עניין החבל.