איפה כתב הרמב"ם ששעבוד מלכויות זה שלטון צבאי וכלכלי?

כ"ה בניסן תשס"טשאלה:

רציתי לדעת איפה בכתבי הרמב"ם כתוב ששעבוד מלכויות זה שלטון צבאי וכלכלי?

תשובה:

הלכות גזילה פרק ה הלכה יח והלכות מלכים פרק ד הלכה י.