שם חג השבועות

כ"ז באייר תש"פשאלה:

למה חג השבועות אין לו שם עצמי אלא נקרא על מה שקדם לו (שבועות העומר)?

ולמה נקרא דווקא על השבועות ולא על ה"ימים" שקדמו לו?

למה בשונה משאר החגים בשבועות אין שום מצווה מיוחדת לחג הזה?תשובה:

מתן תורה הוא מעל הזמן ולכן אין לו תאריך.

אז גם אין לו שם. גם אי אפשר לקרוא לחג על שם הימים כי משה הוסיף יום מדעתו אבל לא הוסיף שבוע מדעתו.

תלמוד תורה גדול מהמצוות לכן אי אפשר לציין אותו על ידי מצוה, זה מקטין את הנושא.