רמב"ם על ביאת המשיח והביטוי "בכל יום שיבוא"

ג' בניסן תשע"השאלה:

רבים מנסים להסביר כי עפ"י דברי הרמב"ם בשלושה עשר העיקרים יש להאמין כי המשיח יכול להגיע בכל רגע. אך דבר זה כלל אינו מסתדר עם דברי הרמב"ם עצמו אשר מתאר את ביאת המשיח כתהליך טבעי (המלכת מלך, בניית מקדש, קיבוץ נדחי ישראל וכו'), ודי פשוט מדברים אלו, שאין הוא מקבל כלל אפשרות לכך שהמשיח יגיע פתאום. אם כן מהי באמת שיטת הרמב"ם בעניין זה?


תשובה:

הניסוח של "בכל יום שיבוא" שבסידורים איננו של הרמב"ם ולא ידוע מי כתבו. גם אותו ניתן לפרשו בדוחק: אחכה לו בכל יום, שיבוא כשיבוא.