האפיקורסים ויהדותה של מדינת ישראל

כ"ז בניסן תשע"ט

שאלה:

הרב חוזר הרבה על העיקרון שגאולה היא יציאה משיעבוד ולכן הגאולה שציפו לה הגיעה לידי מימוש ע"י הקמת המדינה, שהרי בזכותה העם היהודי הוא ריבון לעצמו ולא משועבד תחת עם אחר. לטענת הרב אין זה משנה שרוב העם אינו שומר תורה ומצוות מאחר והגאולה זה מושג פוליטי-לאומי ולא דתי רוחני.

אך הרמב"ם בהלכות ממרים פ"ג ה"ב כותב שהמינים והאפיקורסים אינם בכלל ישראל משמע שאין הם מאבדים רק את שייכותם הדתית כי אם גם את שייכותם הלאומית. לפיכך נמצא שבעצם מדינת ישראל היא מדינה שרק מיעוטה הם בני הלאום היהודי ואין לבני הלאום היהודי (המאמינים) עצמאות מדינית כי הדבר דומה למצב שבו יהיו רוב ערבים בארץ ח"ו. אם כן נראה שגם לפי הגדרת הגאולה האמתית שאתה מציג איננו בגאולה עדיין.

אשמח אם הרב יסביר את עמדתו לאור האמור.


תשובה:

לא קראת את הלכה ג שם. עיין חזו"א יו"ד סי' ב.